Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sala Stadsbibliotek

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-17 11:05:58
Adress
N Esplanaden 5
733 38
Sala
Telefon
+46 0224-74 77 00
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 40m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,2NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,45m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,45m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 80m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 75m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 220cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande yta

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot bakgrunden
 • Markering är kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,75m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,75m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 10m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 80m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 75m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 2%
 • Lutningens sträckning är 50m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2% i sidled

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 20m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 125cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 185cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 280cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 110cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,2NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 700cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,6NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm

Informationsplats

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,7NCS mot underlag
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,5NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 300cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 101cm
 • Längden på disken är 200cm
 • Benutrymmets djup är 2cm
 • Välbelyst reception finns
 • Sittplatsen är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,4NCS

Bokningsmöjlighet

 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns

Bibliotek

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,7NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 20cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 180cm från underlag
 • Det finns tillgång till förstoringsglas med inbyggd lampa
 • En gångyta är 400cm bred
 • Viss information finns som ljudformat
 • Viss information finns på lättläst svenska
 • Ingen information finns på punktskrift
 • All information som finns på webben finns i anpassad form

Övriga datorbord

 • Lägsta höjd på höj- och sänkbara bordet är 75cm
 • Benutrymmet är 80cm brett
 • Högsta höjd på det höj- och sänkbara bordet är 98cm
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 2cm

Bokinkast inomhus

 • Den fria ytans längd är 190cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Bokinkastet är placerat 87cm ovanför golvet

Bokinkast utomhus

 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Bredden lutar 0%
 • Ytans längd är 1,5m
 • Längden på ytan lutar 5%
 • Bokinkastet är placerat 80cm ovanför golvet

Låneautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns visuell information
 • Det finns inte akustisk information

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 460cm från underlaget

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,9NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,9NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 18mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 100cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 210cm
 • Längden är 185cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 75cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,1NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 92cm från golvet
 • Spegelns överkant är 185cm från golvet
 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 70cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 65cm
 • Skötbordets bredd är 73cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 55cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Alternativa lutningen

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Slagyta

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Bibliotekslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Informationsplats

Informationsdisk

Flyttbar ringklocka

Bokningsmöjlighet

Bibliotek

Övriga datorbord

Bokinkast inomhus

Bokinkast utomhus

Låneautomat

Handikapptoalett

Pictogram

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Handfat

Övrig toalett