Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vingbadet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Vingasjön
53272
Axvall
Telefon
+46 0511-329 46
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 7m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 0.92cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Rampen

 • Rampen lutar 9,5%
 • Lutningen på rampen är 2,5m lång
 • Rampen är 105cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,2NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 115cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 85cm
 • Draghandtaget är placerat 65cm över golv

Handikapptoalett

 • 87cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 90cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 2.15cm
 • Längden är 2.1cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.2NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 145cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 170cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 135cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 65cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 112cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 15cm

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 25mm
 • Det finns inte avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner

Rastplats

 • Bredden lutar 2%
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Underlaget är jämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 78cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalett

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Enskilt steg

Brygga

Rastplats

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt