Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arena Skövde

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-01-10 12:03:15
Adress
Egnellsväg 1
541 41
Skövde
Telefon
+46 0500-498000
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.2NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 7.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 7.5m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 24m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 7.5m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 7.5m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 136cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 82cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, relief, pictogram, punktskrift
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.5NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 240cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 30s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 275cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 579cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 579cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 180cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 69cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss, ramp

Trappa

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 95cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 780cm
 • Den fria ytans bredd är 450cm
 • Djupet på hisskorgen är 219cm
 • Hisskorgens bredd är 111cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Ledstången är 91cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 22s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 55cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Ramp

 • Rampen lutar 8.5%
 • Lutningen på rampen är 8.6m lång
 • Rampen är 176cm bred
 • Rampen lutar 0.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Servering

 • Fri höjd under bordet är 71.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 118cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 166cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 150mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.61NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.39NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 573cm
 • Kassapriset är placerat 140cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.45NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 89.5cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.24NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 213cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 234cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 140mm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 58cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 100cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 500cm
 • Den fria ytans bredd är 500cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 80cm
 • Längden på disken är 117cm
 • Benutrymmets djup är 2.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.35NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 101cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.27NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.27NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 90cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 88cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 184cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 85cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 230cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 330cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 237cm
 • 67cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 106cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 12cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 36cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 91cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 109cm
 • Kroken är placerad 97cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 85cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 38cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 63cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 30cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 76cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.4NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 184cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 48cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210cm bred
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 40cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 40cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 30cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Klädskåpets djup är 50cm
 • Klädskåpets bredd är 40cm
 • Klädskåpet är placerat 50cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 113cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 71cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 93cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 120cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 180cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 30cm
 • Draghandtaget är placerat 86cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 212cm
 • Längden är 138cm
 • 35cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 32cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.3NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 85cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 124cm
 • Kroken är placerad 68cm från hörn
 • Skötbordets höjd är 94cm
 • Skötbordets längd är 64cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Torkmöjlighet finns 128cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 32cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 65cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.3NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 58cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 74cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 18mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 173cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.4NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte

Dusch

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 200cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 112cm från golv
 • Blandaren är placerad 82cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 49cm

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 38cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 67cm
 • Den fria ytans längd är 132cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 109cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 40cm
 • Den fria ytans bredd är 50cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 52cm
 • Bänkens bredd är 120cm
 • Bänkens djup är 44cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 219cm
 • Den fria ytans bredd är 117cm
 • Klädskåpets djup är 47cm
 • Klädskåpets bredd är 30cm
 • Klädskåpet är placerat 45cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 130cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 108cm från golvet
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 143cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 161cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 42cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 78cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 226cm
 • Längden är 217cm
 • 81cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 100cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.45NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 114cm från golvet
 • Spegelns överkant är 203cm från golvet
 • Kroken har höjden 115cm
 • Kroken är placerad 21cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 80cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 68cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 55cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 77cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.45NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 22cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 120cm
 • Den fria ytans bredd är 150cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 113cm från golv
 • Blandaren är placerad 32cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 43cm
 • Det finns ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är oparfymerad

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 91cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 96cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 204cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 98cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 195cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Ramp

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 5.5m lång
 • Rampen är 225cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en saknas, vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 340cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 107cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 85cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 219cm
 • Längden är 223cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 49cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 87cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 100cm från hörn
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 12cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 65cm från golv

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0,5NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 120cm från närmaste hinder

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är flera omklädningshytter i utrymmet
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 45cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 96cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 155cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder

Handikapptoalettens utformning

 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 124cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 89cm
 • Skötbordets längd är 68cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 111cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 100cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 96cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83cm från närmaste hinder

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • En gångyta är jämn

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad, flyttbar
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Handikapptoalettens utformning

 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 38cm från hörn
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är svängbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 24cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 93cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar

Stödhandtag

 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur
 • Stödhandtag finns inte bredvid termostat eller blandare

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 41cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 17s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 170cm
 • Minsta djupet är 0cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen

Trappa ner i vattnet

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 88cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Lyftanordning

 • Lyftanordningen är fastmonterad, flyttbar
 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 174cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 83cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 33cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 85cm
 • Minsta djupet är 67cm

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen

Trappa ner i vattnet

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 700cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.75NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.75NCS
 • Trappans steg är 23cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 71cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 195cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 84cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.2NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Markeringen är placerad 84cm över golv
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 240cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 240cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 68cm

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 3.8cm
 • Minsta djupet är 1.2cm
 • Lägsta markerade djup är 1.2cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen

Trappa ner i vattnet

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 98cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 38cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Badstege finns ner i vattnet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 133cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 1.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 80cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 69cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 140cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 31cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 250cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 26cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.35NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 6%
 • Lutningens sträckning är 36m

Ramp

 • Rampen lutar 6%
 • Lutningen på rampen är 7m lång
 • Rampen är 150cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.57NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.57NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 4%
 • Lutningens sträckning är 4m

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 160cm
 • Minsta djupet är 0cm
 • Lägsta markerade djup är 0cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.7NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 103cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 12cm

Ramp

 • Rampen lutar 11%
 • Lutningen på rampen är 6,3m lång
 • Rampen är 104cm bred
 • Rampen lutar 0,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 230cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi översta delen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 226cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 19s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 275cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 275cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 68cm

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 200cm
 • Minsta djupet är 120cm
 • Lägsta markerade djup är 120cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.5NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen

Trappa ner i vattnet

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 72cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Lyftanordning

 • Lyftanordningen är fastmonterad
 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 055NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 215cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 181cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 117cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 219cm
 • Längden är 219cm
 • 82cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,45NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 130cm
 • Kroken är placerad 48cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 98cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 103cm från hörn
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 76cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 42cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,45NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 23cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bubbelpool

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Det finns inte handtag vid sittplasten i bubbelpoolen
 • Maxdjupet är 1.1cm

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 80cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 26.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 38cm
 • Minsta djupet är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Maxdjupet är 120cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 77cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 26.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 40cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 38cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 87cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 26.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 104cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.5NCS
 • Trappans steg är 26.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 263cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Kännbart ledstråk finns inte

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 160cm
 • Minsta djupet är 0cm
 • Bassängens djup är markerad på bassängens sida
 • Djupmarkeringens ljushetskontrast är 0.7NCS
 • Det finns inte en kännbar djupmarkering

Trappa ner i vattnet

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 200cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 197cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 15.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi översta delen

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 21cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi översta delen
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 4m lång
 • Rampen är 120cm bred
 • Rampen lutar 0.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skjutdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 265cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.3NCS
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 15cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.3NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 185cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 166cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 187cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 84cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 280cm
 • Längden är 183cm
 • 80cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 60cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 86cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Kroken har höjden 98cm
 • Kroken är placerad 65cm från hörn
 • Skötbordets höjd är 93cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 113cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 70cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 68cm från golv

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 137cm över golv

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 71.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 39cm
 • Fri bredd under bordet är 118cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns vegetarisk, glutenfri mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 50cm bred

Matsedel

 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.4NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 225cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.6NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 89cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Bord

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Servering

Servering

Servering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Skylt på vägg

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Höj- och sänkbar kortläsare

Passageöppningen

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Passage från reception till omklädningsrum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Sittplats

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Bänk

Klädskåp

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Dusch

Dusch

Dusch

Dörren

Bastu

Bastu

Omklädningsrum (Handikapp)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gångytan

Bänk

Klädskåp

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Passage från omklädningsrum till bassäng

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Skylt från tak

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Slagdörr

Toalettens utformning

Omklädningsrum (Rehabbassäng Damernas)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Omklädningsrum (Rehabbassäng handikapp separat rum)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Personlyft

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Bassängrummet (Rehabbasäng)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Lyftanordning

Lyftanordning

Nödlarm på vägg

Hjälpmedel för aktivitet

Bassängrummet (Undervisningsbassäng)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

Bassängrummet (Motionsbassäng)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Bassängrummet (Upplevelsebad)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Alternativ lutning

Ramp

Alternativ lutning

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Enskilt steg

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Bassängrummet (Träningsbassäng)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Lyftanordning

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Bubbelpool

Skriv ut

Bubbelpool

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Bassäng (Barnbassäng med drake)

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Bassäng (Vattenpist)

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Bassäng (Trippelrutschkana )

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Bassäng (Magic hole, Black hole och Turbo.)

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Bassäng utomhus

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Bassängen

Vattenyta och djup

Trappa ner i vattnet

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas med manöverdon

Skjutdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Serveringshöjd