Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arena Skövde Aqua Vitalis

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-09-29 13:45:51
Adress
Egnellsväg 1
541 41
Skövde
Telefon
+46 0500-498000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 13m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.2NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 7.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 7.5m

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 24m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 7.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 7.5m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 136cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 75cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 140cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 82cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländande
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, relief, pictogram, punktskrift
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.5NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 240cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 30s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 275cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 579cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 579cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 180cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 69cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss, ramp

Trappa

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 16.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.65NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 95cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 780cm
 • Den fria ytans bredd är 450cm
 • Djupet på hisskorgen är 219cm
 • Hisskorgens bredd är 111cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.35NCS
 • Ledstången är 91cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 22s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift, relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 55cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Ramp

 • Rampen lutar 8.5%
 • Lutningen på rampen är 8.6m lång
 • Rampen är 176cm bred
 • Rampen lutar 0.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.1NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Servering

 • Fri höjd under bordet är 71.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 118cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 166cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 150mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.61NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns inte
 • Utställning med maträtter finns inte

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.39NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 573cm
 • Kassapriset är placerat 140cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.45NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 89.5cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.24NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 213cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 234cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 140mm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 58cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.1NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 100cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 500cm
 • Den fria ytans bredd är 500cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 80cm
 • Längden på disken är 117cm
 • Benutrymmets djup är 2.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.35NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 101cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.27NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.27NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 90cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 88cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 184cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 85cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 230cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 330cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 237cm
 • 67cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 106cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 12cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 36cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 91cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 109cm
 • Kroken är placerad 97cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 85cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 112cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 38cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 69cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 63cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 30cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 76cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.4NCS
 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 21st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 139cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,55NCS
 • Trappans steg är 15.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 95cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15cm
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 186cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Djupet på hisskorgen är 206cm
 • Hisskorgens bredd är 112cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är (saknas)
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 56cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 85cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 170cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 265cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 55cm
 • Bänkens bredd är 173cm
 • Bänkens djup är 49cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 158cm
 • Klädskåpets djup är 47cm
 • Klädskåpets bredd är 25cm
 • Klädskåpet är placerat 172cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 188cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 134cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 70cm från golvet
 • Spegelns överkant är 195cm från golvet
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 263cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 66cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 75cm
 • Draghandtaget är placerat 83cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 219cm
 • Längden är 224cm
 • 104cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 52cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.55NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 86cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 18cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 56cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 120cm
 • Kroken är placerad 60cm från hörn
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 106cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 85cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.55NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 82cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 224cm
 • Den fria ytans bredd är 106cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 108cm från golv
 • Blandaren är placerad 71cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 52cm
 • Armstödet är svängbart
 • Det finns ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är oparfymerad

Stödhandtag

 • Stödhandtaget är placerat 92cm från underlaget
 • Stödhandtag finns bredvid duscharmatur

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 41cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 107cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 98cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 47cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 32cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 225cm
 • Den fria ytans bredd är 290cm
 • Klädskåpets djup är 48cm
 • Klädskåpets bredd är 32.5cm
 • Klädskåpet är placerat 100cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 110cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 75cm från golvet

Spegel

 • Spegelns underkant är 115cm från golvet
 • Spegelns överkant är 205cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 147cm
 • Kroken är placerad 170cm från hörn

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 142cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.4NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 310cm
 • Den fria ytans bredd är 360cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 109cm från golv
 • Blandaren är placerad 40cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch
 • Tvålen är oparfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 69.5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 78.5cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32cm
 • Fri bredd under bordet är 68cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns vegetarisk, fettfri, kosher, halal, utan gris- och fläskkött, glutenfri, vegan, laktosfri mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 50mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns
 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 120cm
 • Kassapriset är placerat 122cm från underlaget
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 12mm
 • Kassans höjd är 112cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Bordsskivans höjd från golvet är 40cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 200m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Gångytan är 50m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Lutningen i längsriktning är 5%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1% i sidled

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 145cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 15m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 158cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 190cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 175cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 52cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är ingen färg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 53cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 70cm
 • Den fria ytans längd är 440cm
 • Den fria ytans bredd är 220cm
 • Bredden mellan springorna i golvtrallen är 12mm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns

Nödlarm

 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 76cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Gångytan är 8m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 144cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 18cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 60cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 111cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 121cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 360cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 392cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 178cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 110cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 125cm över underlaget

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 149cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 155cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 49cm
 • Bänkens bredd är 357cm
 • Bänkens djup är 70cm
 • Den fria ytans längd är 255cm
 • Den fria ytans bredd är 115cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 76cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 88cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är ingen färg

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 40cm
 • Bänkens bredd är 400cm
 • Bänkens djup är 70cm
 • Den fria ytans längd är 195cm
 • Den fria ytans bredd är 215cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Stödhandtag

 • Längd på stödhandtag är 195cm
 • Stödhandtag är placerat 95cm från golv
 • Värmeledande stödhandtag finns

Nödlarm

 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 74cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 23cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 96cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 46cm
 • Bänkens bredd är 125cm
 • Bänkens djup är 45cm
 • Den fria ytans längd är 135cm
 • Den fria ytans bredd är 127cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns

Nödlarm

 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 66cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 26.5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bubbelpool

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Det finns inte handtag vid sittplasten i bubbelpoolen

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut

Trappa ner i vattnet

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 74cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Belysningen är bländfri

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dusch

 • Den fria ytans längd är 100cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Blandaren är placerad 109cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dusch

 • Den fria ytans längd är 100cm
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Blandaren är placerad 107cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Uteplats

 • Den fria ytans bredd är 200m
 • Ytans längd är 200m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Rökning på uteplats inte tillåtet

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Bord

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Servering

Servering

Servering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Skylt på vägg

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Höj- och sänkbar kortläsare

Passageöppningen

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Spa-reception

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Omklädningsrum (Handikapp)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Bänk

Klädskåp

Spegel

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch

Stödhandtag

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Spegel

Krok

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Dusch

Dusch

Serveringen

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matsedel

Bemannad kassa

Behandlingsrum (SPA Endorfin)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Relaxavdelning

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bord

Gångväg (till Stockbastu)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Ingång (Stockbastu)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörr öppnas endast manuellt

Bastu (Stockbastu)

Skriv ut

Dörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Bastu

Bastu

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Gångväg (Till Jordbastu)

Skriv ut

Gångväg

Trappa

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas endast manuellt

Bastu (Jordbastu)

Skriv ut

Dörren

Bastu

Bastu

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Bastu (Aufgussbastu)

Skriv ut

Dörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Bastu

Bastu

Stödhandtag

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Bastu (Ångbastu)

Skriv ut

Dörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Bastu

Bastu

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Bassäng utomhus

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Bubbelpool

Skriv ut

Bubbelpool

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Behandlingsrum (Hamamsten)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Dusch

Skriv ut

Dusch

Dusch

Dusch

Skriv ut

Dusch

Dusch

Uteplats

Skriv ut

Uteplats

Uteplats