Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Varberg Fästning

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-10-03 16:02:33
Adress
Varbergs Fästning
432 44
Varberg
Telefon
+46 0340 – 828 30
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 149m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 7,2%
 • Lutningens sträckning är 32m
 • Ytan efter lutningens slut är 117m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,8% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,63NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 160mm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 300cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 5,0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 300cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5,3% i sidled
 • Gångytan är 110,5m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11%
 • Lutningens sträckning är 110m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,2% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 259,9cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 281cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,06NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,5% i sidled
 • Gångytan är 48,2m lång
 • Belysning finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 207,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 261,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11,1%
 • Lutningens sträckning är 48,5m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,6% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 240,2cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,17NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,6% i sidled
 • Gångytan är 35m lång
 • Belysning finns
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 125,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 230,7cm från underlaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 83,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 214,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 48cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 206,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm
 • Underkanten på skylten är placerad 32,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 232,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 19mm
 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 105,1cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 197,5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 193cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 112,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 101,5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5,4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 190,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 89,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 208cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,43NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,43NCS
 • Trappans steg är 18,3cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 134,1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,40NCS
 • Trappans steg är 19,8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,40NCS
 • Trappans steg är 27,9cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 139,3cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,38NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,38NCS
 • Trappans steg är 30,3cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången sträcker sig 66cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,73NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 189,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 97cm
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 5,7cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,64NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 32cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,51NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 80cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 142,6cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 178cm
 • Den fria ytans bredd är 142,6cm
 • Djupet på hisskorgen är 174cm
 • Hisskorgens bredd är 109cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 18mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 66,2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 278,2cm
 • Den fria ytans bredd är 261cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 142,9cm
 • Hisskorgens bredd är 121,2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,05NCS
 • Ledstången är 92,4cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp

Automatisk slagdörr vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 98cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 75cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 94,5cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 87cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 51,5cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 224,6cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 107,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 259,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 121,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280,9cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 121,5cm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 100,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100,7cm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 118,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 269,9cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 118,2cm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 255,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 144,6cm
 • En gångyta är 107,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 267,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 79cm
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 154,8cm bred
 • En gångyta är 290,5cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 71cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen

Informationsdisk

 • Höjden på disken är 75,1cm
 • Längden på disken är 127,3cm
 • Benutrymmets djup är 17,2cm
 • Välbelyst reception finns

Informationsplats

 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 96cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,16NCS
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 96cm
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,16NCS
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 96,5cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,16NCS

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 96,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 95,7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
 • Dörröppningens fria bredd är 113,3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 101,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 99,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 74,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 99,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,66NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 39,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 197,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,55NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 16mm

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • En gångyta är 132cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 10% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 80cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 165cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns inte
 • En gångyta är 193cm bred
 • 70% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Trappan kompenseras av ramp
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 100cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 130,8cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns inte
 • En gångyta är 180,7cm bred
 • 25% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Högsta placering av teknisk funktion är 111cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 175,4cm bred
 • 25% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,1cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Ramp

 • Rampen lutar 8,5%
 • Lutningen på rampen är 5,81m lång
 • Rampen är 133,6cm bred
 • Rampen lutar 0,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,38NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,38NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 7cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,69NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 60cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 182cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 114cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 91cm från underlaget
 • Passagebredd vid kassan är 232,5cm
 • Kassapriset är placerat 116,5cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 92,5cm från underlaget

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 155cm
 • Kroken har höjden 106,5cm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 156,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 156,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 108cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 90cm
 • Draghandtaget är placerat 42,5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 216,8cm
 • Längden är 118,3cm
 • 81,1cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 89,7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 51cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,55NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 100,7cm från golvet
 • Spegelns överkant är 201,7cm från golvet
 • Kroken har höjden 121,6cm
 • Kroken är placerad 83,7cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 93,5cm
 • Skötbordets längd är 68cm
 • Skötbordets bredd är 52,9cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 110cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 75cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 75cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 53,5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 78,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 51cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,5NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 17cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 67,5cm från golv

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 69,6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 64cm
 • Fri bredd under bordet är 128cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 66,3cm bred

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 103cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 300cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,43NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Gångvägens bredd är 2,87m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5,9% i sidled
 • Gångytan är 109,5m lång
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 9,7%
 • Lutningens sträckning är 79m
 • Ytan efter lutningens slut är 6,2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 97,8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 7,9% i sidled
 • Gångytan är 245m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 10,4%
 • Lutningens sträckning är 39m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 7,9% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 30st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 90,6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18,8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 22,5cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102cm
 • Ledstången sträcker sig 7cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 23cm innan översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,17m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 6,1% i sidled
 • Gångytan är 40,5m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 36st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 90,7cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 22,8cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,87m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 9,8% i sidled
 • Gångytan är 168m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 212,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 26,8cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 19% i sidled
 • Gångytan är 26,2m lång
 • Belysning finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 71cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99,2cm
 • Ledstången sträcker sig 35,5cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 26,5cm innan översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,05NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ledstråk på gångvägen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 10,6% i sidled
 • Gångytan är 151,6m lång
 • Belysning finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 0m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Entré

Inomhusmiljö

Gångytan

Passageöppning

Gångväg

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Passageöppningen

Passage (6 Mellersta valvet)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Passageöppning

Gångväg (till borggård)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Fristående skylt

Gångvägen

Passageöppningen

Gångväg (till museum)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

MUSEUM

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörren öppnas manuellt

Automatisk slagdörr vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Informationsdisk

Informationsplats

Fast placerad kortläsare

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Fristående skylt

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Belysning av föremål

Utställning

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Fristående skylt

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Skylt på vägg

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Butikslokal

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Passageöppning

Kapprum

Sittplats

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Inomhusmiljö

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Fast placerad ringklocka

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Gångväg (efter museum)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Gångväg i park (5,21,19)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Gångväg

Nivåskillnader utomhus (till 20)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Gångväg i park (20)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Nivåskillnader utomhus (till 18)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Gångväg i park (18)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Passage (till 17)

Skriv ut

Passageöppning

Gångväg i park (17)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg

Nivåskillnader utomhus (till 14 och 15)

Skriv ut

Trappan

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Gångväg i park (14,15)

Skriv ut

Ledstråk på gångvägen

Gångväg