Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hornuddens Trädgård

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Hornudden Aspö
64593
Strängnäs
Telefon
+46 152 32618
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Underlaget på handikapparkeringen är jämn
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 195cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 21% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns inte

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 21%
 • Lutningens sträckning är 74m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 90cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm
 • Det finns tillgång till personlig service
 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,40NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 13cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 170cm från underlag
 • Ringklockan är placerad 136cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 16cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,40NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 90cm
 • Kassapriset är placerat 105cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,40NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 12mm
 • Kassans höjd är 80cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 80cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Tröskelns höjd är 17cm
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Kroken har höjden 142 och 180cm
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 10cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 133cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 22cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Bredden är 200cm
 • Längden är 186cm
 • 79cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 160cm från golvet
 • Kroken har höjden 110cm
 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 37cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 71cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 113cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 29cm från golv
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 133cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 100cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 100cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90cm

Trappa

 • Det är 17st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 89cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns utstickande plansteg
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Det är 180cm fri höjd under det utskjutande föremålet

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 80cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 70cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 107cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,40NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Djupet på hisskorgen är 148cm
 • Hisskorgens bredd är 93cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 80cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Nedersta knappraden är placerad 80cm från golv
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Matsedelns textstorlek är 5mm
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Personlig service finns vid beställning
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 85cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 85cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Tröskelns höjd är 17cm
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Uteplats

 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Den fria ytans bredd är 2,5m
 • Ytans längd är 15m
 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 120m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Avåkningsskyddet är placerat på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån
 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Bredden är 197cm
 • Längden är 233cm
 • 76cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 84cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 53cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 170cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 23cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Nödlarm på vägg är placerat 98cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 24cm från golv
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 197cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med något annat än spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Alternativa lutningen

Butikslokal

Skriv ut

Bemannad kassa

Servering inkl Toalett inomhus

Skriv ut

Slagdörr

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Trappa

Hiss

Matservering

Uteplats

Skriv ut

Uteplats

Uteplats

Naturstig

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Toalett (Utomhus)

Skriv ut

Handikapptoalett