Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ban Thai

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-11-21 10:11:01
Adress
Storgatan 8
573 32
Tranås
Telefon
+46 0140/ 123 11
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 35m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 60cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3,2%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 35m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 9m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,45NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 10mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,55NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Mat på bild

 • Maträtter som visas på bild finns
 • Buffé finns
 • Utställning med maträtter finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 15 cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 100 cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,20NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10 mm
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200 cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrkontrasten

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 69cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 300 cm
 • Kroken har höjden 155cm
 • Skyddande gavlar finns inte

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 100cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 115cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,80NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 10 cm
 • Draghandtaget är placerat 110 cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 140cm
 • Längden är 300cm
 • 53 cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 48 cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 125cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183 cm från golvet
 • Kroken har höjden 0 cm
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 90 cm
 • Skötbordets längd är 75cm
 • Skötbordets bredd är 55cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 135 cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 6 cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0 cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0 cm från golv
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80 cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62 cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0 NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 100 cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150 cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100 cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 73cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 40cm
 • Fri bredd under bordet är 60 cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45 cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns utan gris- och fläskkött mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 40cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 3 mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,65 NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på engelska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte

Mat på bild

 • Maträtter som visas på bild finns inte
 • Buffé finns
 • Utställning med maträtter finns inte
 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300 cm
 • Kassapriset är placerat 135 cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,80 NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 2 mm
 • Kassans höjd är 113 cm från underlaget
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 135cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,35NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,80NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kassa

 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 82cm högt

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Cykelväg vid gångväg

Matsedel utanför entré

Skriv ut

Matsedel

Mat på bild

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Dörrkontrasten

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Dörrkontrast

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Servering inkl Toalett

Skriv ut

Kapprum

Kapprum

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr

Dörrkontrast

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Handfat

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Mat på bild

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Flyttbar kortläsare

Kassa

Serveringshöjd