Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Önska Tranås Bosättningen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-06-15 13:23:39
Adress
Storgatan 32
573 32
Tranås
Telefon
+46 0140/ 141 10
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 15m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 500cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 3,7%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 7m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast föremål

 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 120cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 8cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 5,6%
 • Lutningens sträckning är 5m

Entrédörren

 • Dörr intill vändkors saknas
 • Det finns möjlighet att tillkalla personal

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 230cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 105cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är lös

Dörrmattan innanför dörren

 • Dörrmattan är lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 105cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 75cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 20cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 200cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 160cm
 • Kassapriset är placerat 130cm från underlaget
 • Kassans höjd är 130cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 95cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,75NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Alternativa lutningen

Entrédörren

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Dörrkontrast

Skrapgallret utanför dörren

Dörrmattan innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Butikslokal

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Hyllor finns

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare