Folktandvården Askim

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 14:37:45
Adress
Askims torg 5
43643
Askim
Telefon
+46 010-441 98 80
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,48m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5,1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 77,61m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4,7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 32,5m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 31m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 46,56m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 62cm
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 4,1%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,5% i sidled
 • Lutningen i längsriktning är 8,1%
 • Lutningens sträckning är 44,68m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,6% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 117cm
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 342,8cm

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 4,8cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,1NCS mot omgivningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 236,8cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,67NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 149,8cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,67NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 99,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 103cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 7,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,14NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 54cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,72NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 17s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 169,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,48NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 72mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162,6cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 239,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 25mm
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Underkanten på skylten är placerad 177,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 33mm
 • Underkanten på skylten är placerad 149,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm
 • Underkanten på skylten är placerad 113,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 21mm

Trappa

 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 126,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,62NCS
 • Trappans steg är 17,7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 28,6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99,9cm
 • Ledstången sträcker sig 17cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,24NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98,1cm
 • Ledstången sträcker sig 13,5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 22,4cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,01NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 107,5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,07NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 237,1cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 2,180cm
 • Hisskorgens bredd är 98,4cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90,3cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 104,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 99cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 34,7cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Slagdörr - Ttrapphus

 • Dörröppningens fria bredd är 104,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,64NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91,6cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,69NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151,3cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,67NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 76,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 114,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 102cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,72NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101,5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,78NCS
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 82,2cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 34,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,29NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 23s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 84cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 82,9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,31NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,4NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 17s

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,45NCS mot underlag

Slagdörr - In till kliniken

 • Dörröppningens fria bredd är 111cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,61NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,61NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,22NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 80,5cm
 • Längden på disken är 175,1cm
 • Benutrymmets djup är 2,9cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,15NCS

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 123,6cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,20NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168,2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 106,6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160,1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Underkanten på skylten är placerad 141,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 246,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250,1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 81cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 247,6cm
 • Längden är 249,3cm
 • 105,6cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 106,1cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47,1cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,56NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 91,7cm från golvet
 • Spegelns överkant är 191,7cm från golvet
 • Kroken har höjden 82,1cm
 • Kroken är placerad 37cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 89,5cm
 • Skötbordets längd är 73,7cm
 • Skötbordets bredd är 56,2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 133,9cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 19,2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78,5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77,8cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 91,1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 77,4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,44NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 30,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 175,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 193,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,39NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,39NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,39NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180,8cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100,3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Behandlingsstol

 • Svängrumsytans bredd vid stolen är 300cm
 • Svängrumsytans längd vid stolen är 165,2cm
 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 182cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 88,5cm
 • Lägsta sitthöjd är 45,1cm
 • Högsta sitthöjd är 92,9cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är flyttbar

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Gångytan

Gångvägen

Passageöppningen

Enskilt steg

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Entré

Skylt på vägg

Passage (Från ingången till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt på vägg

Slagdörr - Ttrapphus

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Ledstråk

Slagdörr - In till kliniken

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Receptionen

Receptionen

Disk med fast höjd

Fast placerad kortläsare

Sittplats

Sittplats

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Behandlingsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Behandlingsstol

Behandlingsstol

Personlyft