Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folktandvården Bollebygd

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 14:43:22
Adress
Gästgivarevägen 8
517 36
Bollebygd
Telefon
+46 010-441 80 70
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 24,5m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,11NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 156,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91,5cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 203,5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 96cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 131,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,81NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 15s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,81NCS

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 138,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90,5cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 214,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 103,5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,26NCS
 • Trappans steg är 17,1cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,26NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 5,8cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 4cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 42,1cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30,2cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,1NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91,2cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 36,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 91,6cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,18NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 217,6cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 100,4cm
 • Djupet på hisskorgen är 227,4cm
 • Hisskorgens bredd är 139,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,6NCS
 • Ledstången är 88,6cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,8cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 111,4cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 99,5cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 26,8cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 146cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 142,1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 234,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 260cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 147,3cm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,44NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 79,8cm
 • Längden på disken är 125,6cm
 • Benutrymmets djup är 11,7cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,23NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,25NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 80cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 125cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 243cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 92,3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 170,5cm
 • Den fria ytans bredd är 193,6cm
 • Kroken har höjden 160,9cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 69,2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 183,4cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 168,8cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,8NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 206,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 242,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,62NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,62NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 145,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,44NCS mot underlag

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 168,7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 158,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62,5cm
 • Draghandtaget är placerat 81,5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 249,4cm
 • Längden är 217,3cm
 • 107,3cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 107,3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48,4cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,8NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 80,8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 201,5cm från golvet
 • Kroken har höjden 82cm
 • Kroken är placerad 40,4cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90,8cm
 • Skötbordets längd är 76,1cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 87,4cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 54,2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79,4cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79,4cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60,8cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79,3cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 96cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,8NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,4cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 71,6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 36cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 44,3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 165,9cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 197,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 220cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 144cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 167,5cm
 • Lägsta sitthöjd är 51,4cm
 • Högsta sitthöjd är 85,5cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är fastmonterad
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är fastmonterad

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas manuellt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Skylt på vägg

Passageöppning

Tröskel

Receptionshall

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Receptionen

Disk med fast höjd

Sittplats

Höj- och sänkbar kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Lek

Kapprum

Skriv ut

Kapprum

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Ledstråk

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Passage (Från väntrum till behandlingsrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Behandlingsstol

Personlyft