Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folktandvården Krokslätt

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-04-11 13:54:15
Adress
Fredåsgatan 13
431 67
Mölndal
Telefon
+46 010-441 99 30
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 33.7m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6.5m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 4.5cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 197.3cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91.7cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 121.5m
 • Gångvägens underlag är jämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 3,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 121.5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 39.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.8m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 8.3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är jämn, hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 17.3m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 300m

Rampen

 • Rampen lutar 2.9%
 • Lutningen på rampen är 6.1m lång
 • Rampen är 187.6cm bred
 • Rampen lutar 3,6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93.6cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 139,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89.7cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 83.3cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151.9cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 235.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80.6cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 214.1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.32NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85.8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 231.1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.38NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.31NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 170.4cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.9% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91.9cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151.9cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.37NCS mot underlag

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 67mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 142.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 62.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 56mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 113cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160.1cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 9mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.42NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 100.1cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92.7cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 158.6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 98.4cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 128.4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.75NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.37NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 201.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203.2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 108.7cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.40NCS mot underlag

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 112.8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 155,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181,7cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 268,7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 187,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,54NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 79cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 176cm
 • Längden är 176cm
 • 25,4cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 114,2cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,9cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 55,2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Kroken har höjden 82cm
 • Kroken är placerad 57,8cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90,5cm
 • Skötbordets längd är 74,1cm
 • Skötbordets bredd är 56,3cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 90,6cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 83,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83,5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 83,1cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 71cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 54,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 91,1cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 91,5cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165.3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 80.9cm
 • Längden på disken är 140.6cm
 • Benutrymmets djup är 8.5cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.25NCS

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.08NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 105,9cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 98,8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 96,3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,84NCS
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 166,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 171,3cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 168,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,44NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 147mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,21NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 168,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 194,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 194,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 107,7cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 104,2cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 61,9cm
 • Lägsta sitthöjd är 53cm
 • Högsta sitthöjd är 93,3cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är fastmonterad

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Trappa

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Sittplats

Passage (Från entré till väntrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt från tak

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (Vidare till receptionshal/väntrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Passageöppning

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Väntrum (och reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Lek

Receptionen

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Passage (till behandlingsrummet)

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagyta

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsstol

Personlyft