Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folktandvården Töreboda

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 15:39:39
Adress
Börstorpsgatan 9
545 31
Töreboda
Telefon
+46 010 - 4418140
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.75m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 26m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m

Passageöppningen

 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 300cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 16,2%
 • Lutningens sträckning är 2,5m

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 280mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 138.6cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 91.4cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Gångmattan utanför dörren

 • Gångmattan är tunn

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 3.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 122.6cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 90.6cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 145.9cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.27NCS

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.38NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.68NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 55mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 285.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 285.6cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.38NCS mot underlag

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,38NCS mot underlag

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 91,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 165,5cm
 • Den fria ytans bredd är 207cm
 • Kroken har höjden 87,4cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 59,9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 162,5cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,82NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 94cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 163cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 133cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 207cm
 • Längden är 166cm
 • 67cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 83cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,29NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 68cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet
 • Kroken har höjden 128cm
 • Kroken är placerad 69cm från hörn
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 91cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 53cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 70,5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 56cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,24NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 121cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Ledstråk

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,16NCS mot underlag

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 124cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 247cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 240cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 240cm bred

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 67cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 207cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 55mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,16NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är dator
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 77cm
 • Längden på disken är 194,6cm
 • Benutrymmets djup är 14cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,77NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,54NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,66NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 193cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 193cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 131cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,54NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 27mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 195cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 107cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 71cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 71cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 150cm
 • Lägsta sitthöjd är 52cm
 • Högsta sitthöjd är 97cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är flyttbar

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Ingång (Huvudentré)

Skriv ut

Alternativa lutningen

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Gångmattan utanför dörren

Tröskeln

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Dörrkontrast

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Ledstråk

Passage (Ingång mot mottagning)

Skriv ut

Skylt från tak

Inomhusmiljö

Gångytan

Ledstråk

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Passage (Vidare till mottagning)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Ledstråk

Gångytan

Sittplats

Skylt från tak

Passageöppning

Kapprum

Skriv ut

Passageöppning

Kapprum

Spegel

Utskjutande kapphylla

Handikapptoalett

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Ledstråk

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Lek

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt på vägg

Receptionen

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar kortläsare

Passage (Till behandlingsrum)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsstol

Personlyft