Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistkliniken för ortodonti Borås

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-10-12 10:01:21
Adress
Västerbrogatan 5
503 30
Borås
Telefon
+46 010-441 93 30
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 45.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 76.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 12,8cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 16,3%
 • Lutningens sträckning är 3,28m

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 160.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 209cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 266,6cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 8,8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,52NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 181,2cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 8,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 7,5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 102,6cm över golv
 • Markeringens färg är svart

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 106,4cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i underlag men med kant

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 121cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 106,2cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 114,9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,64NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 122,3cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 16,3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,64NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 174,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134,5cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 28st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 146cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,54NCS
 • Trappans steg är 16,1cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,54NCS
 • Trappans steg är 18,8cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91,6cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93,6cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,47NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 99cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 175,1cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,36NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 279cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 109,8cm
 • Hisskorgens bredd är 111,8cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,06NCS
 • Ledstången är 86,6cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 172,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 103,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 174,3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,34NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 101,6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 41,4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,07NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,28NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102,3cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 96,6cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40,8cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 156,5cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 101,1cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3,1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 19,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91,8cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 15,2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,60NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91,3cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 127,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,52NCS
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 33cm
 • Den fria ytans bredd är 270,3cm
 • Ringklockan är placerad 101,5cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 28,5cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,04NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 168,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182,8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 178,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,30NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,39NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 96cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 178,3cm
 • Längden är 167,8cm
 • 110cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 62,6cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47,1cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 100,4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 191cm från golvet
 • Kroken har höjden 123,3cm
 • Kroken är placerad 35,6cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 116,3cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 85,3cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71,5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70,5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83,9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49,8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 22,3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 72,4cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 72,3cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fri yta framför incheckning

 • Den fria ytans längd är 227,6cm
 • Den fria ytans bredd är 283,7cm
 • Lägsta funktionen är 113,7cm från underlaget
 • Högsta funktion är placerad 117,6cm från underlaget
 • Avstånd till närmaste föremål är 177,1cm
 • Funktioner har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Det finns lättmanövrerade funktioner
 • Knapp är touchknapp
 • Informationen är visuellt
 • Lättbegripliga instruktioner finns

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 119,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 296,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 70,6cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats - Stol

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90,4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 185,3cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 72,2cm
 • Längden på disken är 83,5cm
 • Benutrymmets djup är 30,3cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,58NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,37NCS
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 188,1cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 149,4cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,26NCS mot omgivande vägg

Skjutdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 170,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 178cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 241,1cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 18,5cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 113,9cm
 • Lägsta sitthöjd är 57,2cm
 • Högsta sitthöjd är 99,1cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Enskilt steg

Alternativa lutningen

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (Från ingång till mottagning)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Ringklockan

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Väntrum

Skriv ut

Fri yta framför incheckning

Fri yta framför incheckning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats - Stol

Sittplats

Lek

Passageöppning

Tröskel

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Disk med fast höjd

Flyttbar kortläsare

Passage (Från reception till behandlingsrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsstol