Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistkliniken för parodontologi Göteborg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 15:19:40
Adress
Medicinaregatan 12C
413 90
Göteborg
Telefon
+46 010-441 79 40
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,7%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,01m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 10,5m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 56cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 9,7%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 1m

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,23m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4,8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 238.4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 241.3cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 240.9cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens överkant är placerad 116.6cm över underlaget
 • Markeringens färg är lila

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 40.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 94.8cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 108.9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.44NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 241,3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240,9cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 88.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.50NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 228,4cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2,4% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150.1cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 86.3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 116.6cm över underlaget
 • Markeringens färg är lila

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 41,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90,1cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 86,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,22NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,52NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 71,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö - Innanför entrén

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 189,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 189,3cm bred

Sittplats - Innanför entrén

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Slagdörr - Slagdörr till hissar/trappa

 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 148.8cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 87.6cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 109.6cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 92.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 103.7cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.16NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 118cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.19NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 9s

Inomhusmiljö - I trapphuset

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 132,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 132,4cm

Skylt på vägg - vid hissarna

 • Underkanten på skylten är placerad 140,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 182,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 6mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 132.4cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.12NCS
 • Trappans steg är 16,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,18NCS
 • Trappans steg är 29.5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94.9cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,39NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95,1cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.39NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss - Lilla hissen

 • Anropsknappen är placerad 125cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 104,2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,02NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 124,4cm
 • Hisskorgens bredd är 118,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,3NCS
 • Ledstången är 89,6cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 47,9cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 87,7cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 114cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97,3cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 18,9cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Hiss - Stora hissen

 • Anropsknappen är placerad 121,8cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 104,2cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,1NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 259,7cm
 • Hisskorgens bredd är 167,6cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,3NCS
 • Ledstången är 91,2cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 47,9cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 108,2cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,53NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 117,7cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 104,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,38NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 115,8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 46,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,38NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,18NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 14s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 113,5cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97,8cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40,2cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt på vägg - på plan 5

 • Underkanten på skylten är placerad 148,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,46NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 22mm

Sittplats - på plan 5

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Slagdörr - på plan 5 slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 93,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,09NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 150,4cm över golv
 • Markeringens färg är frostat

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 88,9cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 112,3cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 116,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 115,9cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 114,6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 157,9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,31NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,09NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 168,4cm bred

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 109,1cm
 • Längden på disken är 370,7cm
 • Benutrymmets djup är 13,8cm

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,16NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 13,5cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 122,6cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 71,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 193,2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 23,1cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats - Svart soffa

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats - Stolar

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 145,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 161,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169,1cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 154,8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 248cm
 • Dörröppningens fria bredd är 84,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,16NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 51cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 62cm
 • Draghandtaget är placerat 79,2cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 200cm
 • Längden är 202,3cm
 • 83,2cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,07NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 117,6cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 80cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 20cm
 • Spegelns underkant är 100,3cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190,3cm från golvet
 • Kroken har höjden 159,1cm
 • Kroken är placerad 71,1cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 99cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 95,8cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 73,4cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 74cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 63,6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 51,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 120,4cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21,6cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 144,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 161,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169,1cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 136,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 72,7cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,16NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 33,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,43NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 91,3cm

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 50,4cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,14NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,19NCS i kontrast nedtill
 • Det finns markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet

Behandlingsstol

 • Svängrumsytans bredd vid stolen är 182cm
 • Svängrumsytans längd vid stolen är 143cm
 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 107cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 94,5cm
 • Lägsta sitthöjd är 59cm
 • Högsta sitthöjd är 100,3cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är flyttbar

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är fastmonterad

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Fristående skylt

Passage

Skriv ut

Inomhusmiljö - Innanför entrén

Inomhusmiljö - Innanför entrén

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats - Innanför entrén

Slagdörr - Slagdörr till hissar/trappa

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Inomhusmiljö - I trapphuset

Inomhusmiljö - I trapphuset

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg - vid hissarna

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss - Lilla hissen

Hiss - Lilla hissen

Hiss - Lilla hissen

Hiss - Lilla hissen

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Hiss - Stora hissen

Hiss - Stora hissen

Hiss - Stora hissen

Hiss - Stora hissen

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt på vägg - på plan 5

Sittplats - på plan 5

Slagdörr - på plan 5 slagdörr

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Disk med fast höjd

Receptionen

Höj- och sänkbar kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats - Svart soffa

Sittplats - Stolar

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Behandlingsstol

Personlyft