Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistkliniken för parodontologi Uddevalla

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 15:41:36
Adress
Fjällvägen 9, Uddevalla sjukhus, ingång U
451 80
Uddevalla
Telefon
+46 010-441 90 01
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.0% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 36m från entrén

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.0%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 41m från entrén

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 14.8cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 120cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 8.5%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 4m

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,55m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rampen

 • Rampen lutar 3.7%
 • Lutningen på rampen är 3m lång
 • Rampen är 222cm bred
 • Rampen lutar 0.1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87.8cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,13NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,13NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 223cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 184,1cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 228cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 287,8cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.81NCS

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105.4cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.81NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 103cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 183cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.26NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 125,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.48NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 70cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.57NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 45mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 232cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.61NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Markeringens färg är svart
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.81NCS

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 81NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.8cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 151.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 147,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.48NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 260cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.48NCS

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 11s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.29NCS mot omgivningen

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 101cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 262cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 144cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 104cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 77cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 80cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 262cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 144cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 264.6cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i längsriktning

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 86cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 102cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 292cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,12NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.54NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.07NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 3.5%
 • Lutningen på rampen är 2.94m lång
 • Rampen är 113.6cm bred
 • Rampen lutar 0.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.59NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.59NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 113cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.39NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 100,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.44NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 7mm

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.22NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 121cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 15cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.57NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 112cm
 • Hisskorgens bredd är 81,9cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.39NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,42NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,81NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 15,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 81,2cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 189,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,26NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81,3cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 28,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,26NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,59NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,59NCS

Automatisk slagdörr vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97.4cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 113cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 250cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.39NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 95.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 84.3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105.1cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är brun
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.22NCS

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,42NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 145cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,06NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 242cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 279.6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 143cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 188,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 213,8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,40NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 93mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 96cm
 • Längden på disken är 180cm
 • Benutrymmets djup är 12cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.56NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 103cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 0cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.68NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,16NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 13cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 109cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 117,7cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 18,9cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.58NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 213,4cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 112cm
 • Hisskorgens bredd är 81,9cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.39NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 89.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,42NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.81NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 14cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 118,4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,06NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81,3cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 28,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,26NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,54NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,54NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 97.4cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 40cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 95.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 84.3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 105.1cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är brun
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.48NCS

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 145cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.06NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.42NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 152,8cm bred

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 150cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.55NCS
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 88cm
 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,22NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 127.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.05NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 84.6cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 104.8cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå
 • Markeringens andra färg är brun
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.27NCS

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 111.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.57NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 143cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.07NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 247cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 247cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 172.8cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 95cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 163.3cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 95cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176,9cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 166,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 160.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 257cm
 • Längden är 166cm
 • 62cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 132.3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 132cm från golvet
 • Spegelns överkant är 182cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 95cm
 • Skötbordets längd är 73.8cm
 • Skötbordets bredd är 56.2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 131cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 10cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71.5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84.8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 131cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 99cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 164.6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 64.6cm

Behandlingsstol

 • Svängrumsytans bredd vid stolen är 139,4cm
 • Svängrumsytans längd vid stolen är 188,2cm
 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 119.1cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 73.8cm
 • Lägsta sitthöjd är 52cm
 • Högsta sitthöjd är 91cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är fastmonterad
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är fastmonterad

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Trottoarkant

Gångytan

Ingång (Huvudentre, ingång U)

Skriv ut

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Öppnande

Stängning

Ingång (med enskilt steg)

Skriv ut

Enskilt steg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Fristående skylt

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Passage (från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid stängning

Slagdörren öppnas automatiskt

Automatisk slagdörr vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Skylt på vägg

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Fast placerad ringklocka

Receptionen

Höj- och sänkbar kortläsare

Passage (från reception till väntrum)

Skriv ut

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Slagdörren öppnas automatiskt

Automatisk slagdörr vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Slagdörr

Flerfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Behandlingsrum (Parodontologi)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Behandlingsstol

Personlyft