Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandläkare Maria Loftby Edwass

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-03-15 08:00:23
Adress
Sankt Sigfridsgatan 53
521 33
Falköping
Telefon
+46 0515-820 60
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,4%
 • Handikapparkeringsplatsen är 6,1m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 37m från entrén
 • Belysning finns

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 11cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,20NCS mot omgivningen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 289cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 300cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,04NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 150mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,25NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,04NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 144cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,72NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 205cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 171cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Ringklockan

 • Den fria ytans längd är 188,8cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 116,4cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 131,7cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,44NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 187,6cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90,2cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 144,3cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4,0cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 114,9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 142,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 201.5cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 11,1%
 • Lutningens sträckning är 1,67m

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 82,1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 25cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 204,2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 161,9cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 142,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 121cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 10,6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 2,0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,31NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97,2cm
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 136,0cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 107,4cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,16NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 151,8cm
 • Den fria ytans bredd är 251,2cm
 • Djupet på hisskorgen är 95,4cm
 • Hisskorgens bredd är 90,3cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 70,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,10NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 87,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 150,2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 134,0cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 10,4cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 108,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183,5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,44NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 29mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 80,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 113,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 112,3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 162,2cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 116,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är 0cm bred

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 83,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 117,0cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är 0cm bred
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 109,2cm
 • Längden på disken är 86,5cm
 • Benutrymmets djup är 5,1cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,5NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är dator, google translate
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,01NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 123,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 112,3cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 162,2cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 87cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 166,1cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 167,0cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173,2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,50NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 116,3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,21NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 111,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 132,0cm
 • Längden är 160,5cm
 • 30,9cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 67,5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,0cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,01NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 121,2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194,0cm från golvet
 • Kroken har höjden 146,3cm
 • Kroken är placerad 37,4cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 109,3cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 14,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 70,6cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71,0cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58,6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86,9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48,0cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,11NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,21NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 84,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 175,7cm bred

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 93,6cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 0cm
 • Lägsta sitthöjd är 45,7cm
 • Högsta sitthöjd är 90,7cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är fastmonterad
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är fastmonterad
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Enskilt steg

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Ingång (Alternativ)

Skriv ut

Ringklockan

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (Från alternativ ingång till hiss)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Alternativ lutning

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (Ingång till mottagningsdörr)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt på vägg

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Passage (Från mottagningsdörr till behandlingsrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Passageöppning

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsstol