Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förskolan Framtiden

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-11-23 15:05:20
Adress
Egnahemsvägen 3
52233
Tidaholm
Telefon
+46 502
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 10m
 • Av- och påstigningsplatsen är 25m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.3%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 2m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 1.5cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns inte
 • Den fria ytans bredd är 150m
 • Bredden lutar 1.1%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 2.3%
 • Den fria ytans bredd är 150m
 • Bredden lutar 0.9%
 • Ytans längd är 3m
 • Längden på ytan lutar 3.6%

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 110cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 64cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 650cm
 • Den fria ytans bredd är 130cm
 • Kroken har höjden 107cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Utskjutande kapphylla

 • Skyddande gavlar finns inte
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 112cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.54NCS
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 88m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 134m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 88cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 134cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 112cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 45cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 32cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 46cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 56cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 160cm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Kapprum

Sittplats

Utskjutande kapphylla

Passageöppning

Tröskel

Gemensamt utrymme

Slagdörr

Tröskel

Toalettens utformning

Passage från entréutrymme till lekrum

Skriv ut

Passageöppning

Lekrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord