Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konsthallen Turbinhusön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-10-05 08:28:50
Adress
Turbinhusön
52233
Tidaholm
Telefon
+46 502606000
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 38m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.64m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 1.8% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 137cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 105.1cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 8.5% i längsriktning
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 146cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16.8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 26.9cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Underkanten på skylten är placerad 155.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 32mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 146cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 116.9cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 89.5cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 102cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 76.3cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 121cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 21.6cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30.7cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 96.8cm

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 77.8cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20.4cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 23.1cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 79.1cm
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.44NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 87.8cm

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 130.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 144.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.61NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.27NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 10cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 119.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.27NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 159.9cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 150.1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 24.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 53.7cm
 • Draghandtaget är placerat 68.3cm över golv
 • Bredden är 269.6cm
 • Längden är 273.7cm
 • 192.8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 47.9cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45.3cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 86.2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198.7cm från golvet
 • Kroken har höjden 101.2cm
 • Kroken är placerad 112.3cm från hörn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 63.2cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 88.7cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 55.8cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 101.1cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Ingång

Skriv ut

Trappa

Trappan

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Entréutrymme

Skriv ut

Trappa

Trappa

Samlingsrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Samlingsrum

Sittplats

Samlingsrum

Skriv ut

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Samlingsrum

Handikapptoalett

Skriv ut

Fristående skylt

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat