Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Bjursjön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-10 09:04:58
Adress
Bjursjön
45193
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 16m
 • Av- och påstigningsplatsen är 22m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 9,0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,5m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 21m
 • Ytan efter lutningens slut är 4m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 16m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 176m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,00NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 12m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 150m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 164m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 62cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 144cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 24,5cm
 • Draghandtaget är placerat 116cm över golv

Handikapptoalett

 • 16cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 88cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 147cm
 • Längden är 96cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,40NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 0cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 0cm från hörn
 • Torkmöjligheten är saknas
 • Städlista finns inte

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 88cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 111cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 22cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 34cm
 • Draghandtaget är placerat 123cm över golv
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 9,9%
 • Lutningen på rampen är 15m lång
 • Rampen är 130cm bred
 • Rampen lutar 1,4% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappan

 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 180cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 48cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 5,8%
 • Lutningen på rampen är 9,3m lång
 • Rampen är 111cm bred
 • Rampen lutar 0,9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,00NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 106cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 82cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,00NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,5m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0,00NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1,9m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 10mm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 75cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Rastplats

 • Bredden lutar 1,4%
 • Längden på ytan lutar 2,0%
 • Underlaget är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 75cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 53cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 53cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 53cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 148cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 208cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg (Med gemensam gång & cykelväg)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till vänster sett framifrån

Övrig toalett

Skylt från tak

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Stranden

Ramp ner i vattnet

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Bryggan

Brygga

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Fristående skylt