Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Hällebäck

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-06-29 09:21:00
Adress
Hällebäck 805
451 97
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 21m
 • Av- och påstigningsplatsen är 1m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3,2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,18m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 25.2%
 • Lutningens sträckning är 4.79m
 • Ytan efter lutningens slut är 25m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.5% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 170cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 350cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 10.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till bryggan är asfalt, sand

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,2m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,0NCS mot omgivningen

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0,00NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2,73m
 • Vändytans fria längd är 31m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 5mm
 • Det finns inte avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3,5m

Rastplats

 • Bredden lutar 1,5%
 • Längden på ytan lutar 5,3%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 66cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 19cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 19cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 52cm från underlag

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 147cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Bryggan

Enskilt steg

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Fristående skylt