Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Lanesund

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-06-01 15:58:10
Adress
Lanesund 788
451 98
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 15m
 • Av- och påstigningsplatsen är 50m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,6m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13,1%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 20m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 94cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Stegets höjd är 19cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 180cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 202cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 94cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 100cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 116cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången slutar 12cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98cm
 • Ledstången slutar 34cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus, sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 0.9m

Ramp

 • Rampen lutar 20%
 • Lutningen på rampen är 4m lång
 • Rampen är 100cm bred
 • Rampen lutar 2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 10cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1.9m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 7mm
 • Det finns inte avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 0cm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 11m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 19cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är flera omklädningsrum i utrymmet
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns

Bänk

 • Den fria ytans längd är 98cm
 • Den fria ytans bredd är 109cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 51cm
 • Bänkens bredd är 116cm
 • Bänkens djup är 38cm

Krok

 • Kroken har höjden 140cm
 • Kroken är placerad 74cm från hörn

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3,5m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Toalett

Skriv ut

Trappa

Trappan

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

Badplats

Skriv ut

Trappa

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hundar

Stranden

Stranden

Bryggan

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Enskilt steg

Omklädningsutrymmet

Bänk

Krok

Sittplats

Fristående skylt