Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Mollön

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-07 15:09:44
Adress
Mollön
451 94
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 46m
 • Av- och påstigningsplatsen är 167m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 1,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 30m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 120m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 20m
 • Ytan efter lutningens slut är 6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 211m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 9m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 5m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3,15m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 13%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 116cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 203cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 205cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp
 • Dörrhandtaget är placerat 160cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 15cm
 • Draghandtaget är placerat 130cm över golv

Handikapptoalett

 • 30cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 147cm
 • Längden är 90cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,45NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 0cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 0cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 0cm från hörn
 • Torkmöjligheten är saknas
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 1 gånger
 • Typ av toalett är flera toalettbås i utrymmet

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är fastmonterat
 • Armstödets höjd är 82cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 195cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 64cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 12cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2,6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 10%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,5% i sidled
 • Kännbart ledstråk finns inte

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand, spång av trätrall

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1,72m
 • Vändytans fria längd är 5m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 16mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är asfalt
 • Gångvägens yta fram till bryggan är asfalt

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,23m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2,47m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns
 • Det finns trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Det finns avåkningsskydd på alla sidor av bryggan där man kan ramla ner
 • Lägsta höjd avåkningsskyddet är 8cm
 • På vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån finns skyddsräcke på bryggan

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Ledstång på vänster sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 78cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, halksäker, hårdgjord

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Rastplats

 • Bredden lutar 0.4%
 • Längden på ytan lutar 0,7%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Den fria ytans bredd är 4,7m
 • Ytans längd är 7,2m
 • 70cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 48cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 132cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Parkering och gångväg (vid Handikappbadet, Nyckel till handikapplift finns på Unda Camping)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångvägen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Handikapptoalett

Armstöd till vänster sett framifrån

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Hundar

Stranden

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Badplats (Handikappanpassad, Nyckel till handikapplift finns på Unda Camping)

Skriv ut

Hundar

Stranden

Bryggan

Brygga

Brygga

Ledstång på höger sida sett framifrån

Ledstång på vänster sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Badstege ner i vattnet

Hjälpmedel för aktivitet

Rastplats

Rastplats

Rastplats

Skylt på vägg