Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Saxenhof

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-07-10 08:21:29
Adress
Å 252
459 94
Ljungskile
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 21m
 • Av- och påstigningsplatsen är 73m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 10m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 74m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 10m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m
 • Passageöppningens fria bredd är 100cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 2%
 • Lutningens sträckning är 37m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halksäker, ojämn
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Gångytan är 76m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 16%
 • Lutningens sträckning är 76m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser, hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 19cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är asfalt, spång av trätrall

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1m

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 6,5%
 • Lutningens sträckning är 3,5m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0,00NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 3m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Rastplats

 • Bredden lutar 0,0%
 • Längden på ytan lutar 0,0%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Den fria ytans bredd är 2m
 • Ytans längd är 3m
 • 71,5cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 20cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 80cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Den fria ytans bredd är 2m

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 101cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm