Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Badplats Sörkullen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2017-11-20 15:20:26
Adress
Gustavsberg
45191
Uddevalla
Telefon
+46 0522-696000
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 18m
 • Av- och påstigningsplatsen är 135m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 198m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,21m
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 45m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5.1m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 175m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2,15m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,21m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 46m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 16m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 154cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 110mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalett

 • 18cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 55cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 105cm
 • Längden är 110cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 0.46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 130cm från golvet
 • Spegelns överkant är 174cm från golvet
 • Kroken har höjden 0cm
 • Kroken är placerad 0cm från hörn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 132cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 58cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 34cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser, hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 15cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är asfalt, grus, sand, spång av trätrall
 • Gångvägens yta fram till bryggan är asfalt
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting

Trappan

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 120cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, halksäker, hårdgjord

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 1,1m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 1,8m
 • Vändytans fria längd är 2,1m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 8mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 16m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 110cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 46cm
 • Bänkens bredd är 7.2cm
 • Bänkens djup är 37cm
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
 • Trappan kompenseras av alternativ lutning
 • Den fribärande trappan är markerad med ingenting

Krok

 • Kroken har höjden 155cm
 • Kroken är placerad 45cm från hörn

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 95cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är halksäker, hårdgjord, jämn

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 16cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen
 • Avfasningen på det enskilda steget är 81cm bred
 • Det enskilda stegets avfasning har en lutning på 0%
 • Höjdskillnad till avfasningen är 10cm

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 20%
 • Lutningens sträckning är 96m

Av- och påstigning med gångväg (c:a 135 meter från badplatsen )

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg (c:a 175 meter från Handikappsparkering till Bad)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångytan

Gångytan

Toalett

Skriv ut

Toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Badplats

Skriv ut

Hundar

Stranden

Stranden

Trappan

Bryggan

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Omklädningsutrymmet

Krok

Trappan

Enskilt steg

Alternativa lutningen