Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vänersborgs kommun Kommunhuset

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Sundsgatan 29
46285
Vänersborg
Telefon
+46 0521-72 10 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,7%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,27m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 27m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 273cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 2,5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 11,8%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 5,5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Gångytan är 7,8m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 330cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande yta

Utskjutande föremål

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 67cm

Rampen

 • Rampen lutar 1,5%
 • Lutningen på rampen är 7,8m lång
 • Rampen är 2,5cm bred
 • Rampen lutar 1,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,01NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,07NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 104cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 105cm över golv
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,81NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 244cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0,86cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 1,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,19NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 244cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92,5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 105cm över golv
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringen är placerad 151cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,81NCS
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 188cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Servicehund, Signalhund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Höj- och sänkbar stol

 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 41cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns inte hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 58cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Fri höjd under bordet är 38cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 40cm

Skylt från tak

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 94cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 112cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 15mm
 • Kännbart ledstråk finns inte

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 1,14cm
 • Längden på disken är 3,5cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 56cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 77cm
 • Längden på disken är 170cm
 • Benutrymmets djup är 44cm
 • Välbelyst reception finns

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,40NCS
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns inte
 • Skyltens nedre kant är 81cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, relief, pictogram, punktskrift
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,73NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Signalhund, Servicehund, Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 2,4cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,21NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 218cm
 • Den fria ytans bredd är 155cm
 • Kroken har höjden 91cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,43NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 70cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 229cm
 • Längden är 229cm
 • 38cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 42cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,29NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 81cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 15cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 168cm från golvet
 • Kroken har höjden 92cm
 • Kroken är placerad 99cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Tillgång till skötbord finns
 • Skötbordets höjd är 90cm
 • Skötbordets längd är 71cm
 • Skötbordets bredd är 55cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 21cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 59cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 66cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,06NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 52cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 0cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 69cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 2,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 1,56cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 210cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 0,72cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 38cm
 • Fri bredd under bordet är 110cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga, flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 91cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 157cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 108cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 65cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 44cm
 • Fri bredd under bordet är 89cm

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga, flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0,18NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns
 • Podium finns i nivå med golv

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 122cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,1NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,1NCS
 • Trappans steg är 33cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, hårdgjord

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 28cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 160cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ramp

 • Rampen lutar 2,8%
 • Lutningen på rampen är 9m lång
 • Rampen är 135cm bred
 • Rampen lutar 0,3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,13NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,18NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstångens höjd är 89cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,74NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 158cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,74NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 88cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 69cm
 • Fri bredd under bordet är 165cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, glutenfri, laktosfri mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 130cm bred

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,51NCS

Bordsservering

 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 205cm
 • Kassapriset är placerat 113cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,40NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 87cm från underlaget
 • Personlig service finns vid beställning

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångväg (från trottoar till entré)

Skriv ut

Gångväg

Passageöppningen

Utskjutande föremål

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Höj- och sänkbar stol

Sittplats

Skylt från tak

Skylt på vägg

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Disk med fast höjd

Glasruta

Flyttbar ringklocka

Orienteringstavla utan tal

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Kapprum

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Övrig toalett

Mötesrum (119)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum

Konferensrum (Sessionssalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Åhörarplatser

Podium

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Serveringen

Skriv ut

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Flyttbar ringklocka

Bordsservering

Bemannad kassa