Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Grimsheden - Naturreservat

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Grimsheden - Naturreservat
662 95
Fengersfors
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 13m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 7,2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,8% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 202cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 216cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 3.8% i sidled
 • Gångytan är 6,1m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 16.7%
 • Lutningens sträckning är 6,1m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 11,6%
 • Lutningens sträckning är 10,2m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 5,7% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 213cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är jämn, halkig
 • Gångytan längslutning är 12,3%
 • Gångytan är 16m lång
 • Belysning finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 12,6%
 • Lutningens sträckning är 16m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 4,2%
 • Längden på ytan lutar 7,3%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halkig
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 69cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 21cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 22cm utanför bordets ben

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Skylt

Skriv ut

Fristående skylt

Gångväg (Som korsar gatan)

Skriv ut

Gångväg

Stig (vidare till rasplats)

Skriv ut

Gångyta

Passageöppningen

Stig (Till rastplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats