Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sandsjöbacka - Naturreservat

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 08:51:09
Adress
Sandsjöbacka naturreservat
437 93
Göteborg
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,83m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, halkig, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3,3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 51cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.63NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 3,4m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 8% i sidled
 • Gångytan är 9m lång
 • Belysning finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 120cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 50cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 69cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.79NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 75mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 55cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.67NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.34m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1.3%
 • Gångytan är 570m lång
 • Belysning finns inte

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 381cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Stig

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 13cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 28cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 75mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.98m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1.9%
 • Gångytan är 213m lång
 • Belysning finns inte

Stig

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 28cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 44cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 75mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.43m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 3.7%
 • Gångytan är 18m lång
 • Belysning finns inte

Stig

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 7.5%
 • Längden på ytan lutar 10.8%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 67cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 26cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 26cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 45cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Vindskydd

 • Vindskyddets golv är 4.5cm från underlaget
 • Taket sträcker sig 0cm utanför golvet
 • Det finns inte plats för rullstol eller rollator under vindskyddets tak
 • Det finns inte plats för rullstol eller rollator innanför väggarna på vindskyddets kortsida

Rastplats

 • Bredden lutar 0,4%
 • Längden på ytan lutar 0%
 • Underlaget är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Den fria ytans bredd är 0,52 m
 • Ytans längd är 0,64m
 • 70cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 20,5cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20,5cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Gångväg (Till skylt ett)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Fast föremål

Skylt (Ett)

Skriv ut

Fristående skylt

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Stig (Till skylt två)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Passageöppningen

Stig

Skylt (Två)

Skriv ut

Fristående skylt

Stig (Till skylt tre)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig

Sittplats

Skylt (Tre)

Skriv ut

Fristående skylt

Stig (till rasplats)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Vindskydd

Skriv ut

Vindskydd

Rastplats

Rastplats

Strand

Skriv ut

Hundar

Stranden