Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Slereboåns dalgång - Naturreservat

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 08:52:46
Adress
Slereboåns naturreservat
463 72
Ale
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 6.6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, lös, halkig, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rastplats

 • Bredden lutar 1,6%
 • Längden på ytan lutar 1,7%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 74cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 62cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 62cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 89cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, bildsymbol annan än pictogram, fotografi
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.73NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.13m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan längslutning är 11.1%
 • Gångytan är 143.8m lång
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 11.6%
 • Lutningens sträckning är 57.6m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 17.4% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 259cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0.95m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 7.5%
 • Gångytan är 207.2m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 40.9%
 • Lutningens sträckning är 48.2m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan

 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Brädor finns

 • Spångens brädor är tvärgående
 • Glipor mellan brädor är 2cm

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 18cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Stig (Vidare till bro)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Passageöppningen

Stig (Vidare till bro)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Bro

Skriv ut

Avåkningsskydd på ena sidan

Brädor finns

Enskilt steg