Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svartedalen - Naturreservat

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 08:55:48
Adress
Svartedalen naturreservat
444 93
Spekeröd
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3,40m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 4,7% i sidled
 • Gångytan är 32m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 4,37m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 3,3% i sidled
 • Gångytan är 68m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 1.7%
 • Längden på ytan lutar 11.2%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 2,82m
 • Ytans längd är 3m
 • 78cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 11cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 14cm utanför bordets ben

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3.1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 12m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, halkig, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1.7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.32m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 1.2%
 • Gångytan är 270m lång

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 15.7%
 • Lutningens sträckning är 42.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4.6% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 2.6%
 • Längden på ytan lutar 0.9%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 87cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 53cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 35cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 53cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.56m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 49cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.71NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3.41m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan lutar 5.3% i sidled
 • Gångytan är 65m lång

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 2.20m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 4.5%
 • Gångytan är 335m lång

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Lutningen i längsriktning är 26.8%
 • Lutningens sträckning är 105m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 388cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 2.5cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 15cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.59m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rampen

 • Rampen lutar 20.3%
 • Lutningen på rampen är 2.87m lång
 • Rampen är 78cm bred
 • Rampen lutar 5.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 32cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 13m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Vindskydd - del 1

 • Vindskyddets golv är 0cm från underlaget
 • Taket sträcker sig 0cm utanför golvet
 • Det finns plats för rullstol eller rollator under vindskyddets tak
 • Det finns plats för rullstol eller rollator innanför väggarna på vindskyddets kortsida

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 0.5%
 • Längden på ytan lutar 4.0%
 • Underlaget är lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m

Grillplats

 • Grillbädden är 47,71cm från underlag

Sittplats vid grill

 • Sittplatsen är flyttbar
 • Den fria ytans bredd är 2.31m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3.48m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Gångytan längslutning är 0.5%
 • Belysning finns inte

Fast föremål på stig

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 19.3%
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.3% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5,6% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 91cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,75m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 23,3%
 • Gångytan är 59m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 30,2%
 • Lutningens sträckning är 13m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0,7% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2,2m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,89m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 5,7%
 • Gångytan är 119m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 110cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,81NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 5,9%
 • Längden på ytan lutar 4,3%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 2,86m
 • Ytans längd är 3m
 • 77cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 50cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 15cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 62cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 64m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 23,4%
 • Gångytan är 302m lång
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 30,9%
 • Lutningens sträckning är 80m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 17,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4,6m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, halkig, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 0,9%
 • Längden på ytan lutar 1,7%
 • Underlaget är lös, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 74cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 53cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 19cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 64cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,08m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 18,9%
 • Gångytan är 60m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1,15m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 17,9%
 • Gångytan är 27,2m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångyta och sittplats

 • Gångvägens bredd är 2 39m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, lös, ojämn
 • Gångytan lutar 2,9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,39m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,9%
 • Handikapparkeringsplatsen är 13,7m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, halkig, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 8,8m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 7,4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,77m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 26,0%
 • Gångytan är 30m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 9,1%
 • Längden på ytan lutar 9,8%
 • Underlaget är hårdgjord, halkig, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m
 • 68cm fri höjd finns under bordsskivan
 • Bordsskivan skjuter ut 20cm utanför bordets ben
 • Sittytan skjuter ut 20cm utanför bordets ben

Grillplats

 • Grillbädden är 68cm från underlag

Gångväg (Från parkering ett till nästa parkering-del 1)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg (Från parkering tre till parkering ett 3)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Rastplats (3-12)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Parkering och gångväg (3-11)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Stig (2 5)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Rastplats (2 6)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Parkering och gångväg (1 1)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Orienteringstavla (1)

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Gångväg (Från parkering två till vindskydd del 1)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Stig (1 2)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Gångyta

Passageöppningen

Brädor på spång

Toaletten utomhus (del 1)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Parkering och gångväg (1 2)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Sittplats utomhus (del 1)

Skriv ut

Rampen

Sittplats

Vindskydd (del 1)

Skriv ut

Vindskydd - del 1

Rastplats (del 1)

Skriv ut

Rastplats

Grillplats

Sittplats vid grill

Stig (del 1 1)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Fast föremål på stig

Gångyta

Parkering och gångväg (2 )

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Orienteringstavla (2 )

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Stig (2 )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Sittplats utomhus (2 )

Skriv ut

Sittplats

Stig (2 )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Orienteringstavla (2 )

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Rastplats (2 )

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Stig (2 )

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Parkering och gångväg (3-1)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Rastplats (3-2)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats

Stig (3-3)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Stig (3-4)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Sittplats utomhus (3-5)

Skriv ut

Sittplats

Gångväg (3-6)

Skriv ut

Gångyta och sittplats

Parkering och gångväg (3-7)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Parkering och gångväg (3-8)

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Stig (3-9)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Rastplats (3-10)

Skriv ut

Rastplats

Rastplats

Grillplats