Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svartedalen Naturreservat - Del 1

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-03-26 08:55:22
Adress
Svartedalen naturreservat
444 93
Spekeröd
Telefon
+46 031-40 29 81
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.56m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.7% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 49cm från underlag
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.71NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3,40m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn, halksäker
 • Gångytan lutar 4,7% i sidled
 • Gångytan är 32m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4.59m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 5.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är lös, ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 0m från entrén
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är hasp

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 15cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rampen

 • Rampen lutar 20.3%
 • Lutningen på rampen är 2.87m lång
 • Rampen är 78cm bred
 • Rampen lutar 5.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 32cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 13m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 0cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn, hårdgjord
 • Gångytan lutar 3,6% i sidled
 • Gångytan är 26,5m lång
 • Belysning finns inte

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3,41m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan lutar 5,3% i sidled
 • Gångytan är 65m lång
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Vindskydd

 • Vindskyddets golv är 0cm från underlaget
 • Taket sträcker sig 0cm utanför golvet
 • Det finns plats för rullstol eller rollator under vindskyddets tak
 • Det finns plats för rullstol eller rollator innanför väggarna på vindskyddets kortsida

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rastplats

 • Bredden lutar 0.5%
 • Längden på ytan lutar 4.0%
 • Underlaget är lös, ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 3m

Grillplats

 • Grillbädden är 47,71cm från underlag

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2,88m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan lutar 1,9% i sidled
 • Gångytan är 54,2m lång
 • Belysning finns inte

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 12,1%
 • Lutningens sträckning är 33,7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3,6% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 372cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 0,75m
 • Gångvägens underlag är lös, halkig, ojämn
 • Gångytan längslutning är 4.5%
 • Gångytan är 281m lång

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
 • Lutningen i längsriktning är 26.8%
 • Lutningens sträckning är 105m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.7% i sidled

Brädor på spång

 • Spångens brädor är längsgående
 • Glipor mellan brädor är 2.5cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Orienteringstavla

Skriv ut

Orienteringstavla utan tal

Gångväg (Från första parkering till andra parkering)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Toaletten utomhus

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Sittplats utomhus

Skriv ut

Rampen

Sittplats

Gångväg (till föremål)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Fast föremål

Gångväg (Till vindskydd)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Vindskydd

Skriv ut

Vindskydd

Rastplats

Skriv ut

Rastplats

Grillplats

Gångväg (Till passageöppning)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Passageöppningen

Stig (Med spång)

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Gångyta

Brädor på spång