Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Capio Vårdcentral Axess, Haga-Annedal

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 06:34:16
Adress
Södra Allégatan 6
41301
Göteborg
Telefon
+46 031 - 725 00 75
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.7%
 • Handikapparkeringsplatsen är 9.85m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.3% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 42.9m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 136cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 3.5cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 18%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0.17m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.92m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 7% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 159cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 87cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 41cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.17NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 106cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.36NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.9cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 59.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 135.2cm från underlaget

Utformning av fristånde skylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.34NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 69.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184.4cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 105.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 151.4cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Utformning av dörrskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 18mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 109.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 177cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 13mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 111.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164.6cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 1mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 207.4cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.43NCS
 • Trappans steg är 15.2cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.43NCS
 • Trappans steg är 29.2cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91.3cm
 • Ledstången sträcker sig 28.1cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 7cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.15NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 108cm
 • Ledstången sträcker sig 34.6cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 11.1cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 107.7cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 235.6cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.16NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 157cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 147cm
 • Hisskorgens bredd är 106.7cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.26NCS
 • Ledstången är 89.5cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 80.6cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115.8cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 109.8cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 6.7cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 98.8cm
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.43NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 7cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 114.6cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 213.2cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns inte visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 111.3cm
 • Längden på disken är 163.4cm
 • Benutrymmets djup är 29.8cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 116.5cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.11NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 157.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172.6cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 157.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 172.9cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 181.8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.16NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0.4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 170.9cm
 • Längden är 242.6cm
 • 61cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 106.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49.7cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.12NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 134.6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 195.1cm från golvet
 • Kroken har höjden 165.2cm
 • Kroken är placerad 41.7cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 143.7cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 21.2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.7cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.7cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 51.2cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 90.8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 43.4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 148.4cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 25,3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 25.3cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 147.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162.9cm från underlaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget

Bildsymbol (ej pictogram)

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 138.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 165.3cm
 • Längden är 200cm
 • 105.8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 58.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49.6cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.27NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 111.6cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181.6cm från golvet
 • Kroken har höjden 174.1cm
 • Kroken är placerad 40.6cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 73.6cm
 • Skötbordets längd är 62cm
 • Skötbordets bredd är 65.4cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 129.2cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 53cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 58cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86.7cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47.1cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 26,7cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 26.7cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.12NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1.6cm

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 211.3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 211.3cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Fast föremål

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Sittplats

Entré

Fristående skylt

Utformning av fristånde skylt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt vid dörr

Utformning av dörrskylt

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utformning av skylt från tak

Receptionen

Receptionen

Köautomat

Disk med fast höjd

Sittplats

Fast placerad kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Handikapptoalett (Två)

Skriv ut

Skylt på vägg

Bildsymbol (ej pictogram)

Skylt vid dörr

Bildsymbol (ej pictogram)

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Behandlingsrum

Skriv ut

Skjutdörr

Skjutdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Personlyft