Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kris- och traumamottagningen, Göteborg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 09:56:26
Adress
Kaserntorget 11 A
411 18
Göteborg
Telefon
+46 031 - 7478960
Epost
x
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,8%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,6m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 14m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.05NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 6.6m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 6.6m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 45,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 195.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 0mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 183cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 5mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 122 5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 132cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 267cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 189cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,4% i längsriktning

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 98,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 11cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,50NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 48s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 173cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 129cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 145cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 123cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 15st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 131cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.03NCS
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.04NCS
 • Trappans steg är 34,5cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98,6cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 70cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 40cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.52NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96,2cm
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,16NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 113,5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 122cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.10NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 27,9cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 132cm
 • Hisskorgens bredd är 82,2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.03NCS
 • Ledstången är 92cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Anropsknappen är placerad 109,1cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 122cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,06NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 280cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 276,9cm
 • Hisskorgens bredd är 98,2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 20mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 79,9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89,5cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 116cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 98cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 34,5cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 126,7cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 108cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 71,5cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns
 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92,1cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 131,1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,02NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 106cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,18NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 10mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 2,1cm
 • Ringklockan är placerad 132,4cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 2,1cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,46NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 215,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 94,8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 154cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 3% i längsriktning

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 81,8cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,33NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 147,1cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.33NCS

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 97,9cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 47cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 59,1cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,56NCS

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 6mm

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,28NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 71,1cm
 • Längden på disken är 301,2cm
 • Benutrymmets djup är 28,2cm
 • Välbelyst reception finns inte
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,40NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 88cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,19NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 190,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 148cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160,2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 127cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,62NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,62NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,06NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,06NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 71,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195,6cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 61,2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 63,1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 14,2cm
 • Fri bredd under bordet är 34cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Gångmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Vindfångets passageöppning

Passage (Huvudingång till Hiss/Trappa)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Vid stängning

Slagdörr öppnas med manöverdon

Entré

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Utformning av skylt från tak

Receptionen

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Fast placerad kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Passage (Väntrum/Reception till Behandlingsrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord