Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Folkets Hus Göteborg

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 10:53:54
Adress
Olof Palmes Plats 3
413 04
Göteborg
Telefon
+46 031-774 30 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 30m
 • Av- och påstigningsplatsen är 65m från entrén
 • Belysning finns inte

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 11cm

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 132.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.31NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 153.3cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 178.4cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 18.7cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 165.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 108.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 100.2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.67NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109.5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 85.1cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.63NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Orienteringstavla utan tal

 • Karta finns
 • Skyltens nedre kant är 102cm från underlag
 • Belysningen av skylten är bländfri
 • Skyltens vinkel är plan
 • Skyltens information finns med text, illustration
 • Textens ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.7NCS

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178.4cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 156.6cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 271.1cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 107.9cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80.8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.63NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 108.8cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 184.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.54NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 125.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 190.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 10mm

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 99.8cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10.5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 269.2cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 134.8cm
 • Hisskorgens bredd är 103.5cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 5mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.4NCS
 • Ledstången är 89.1cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 89.4cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 104.8cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 112.2cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 67.4cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns

Trappa - från entréplan till bottenplan

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 245.8cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.27NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.28NCS
 • Trappans steg är 37.8cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 94.2cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87.8cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 22.5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 23.2cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.36NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.5cm

Trappa - från bottenplan till våning 1

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 17st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 211.8cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.32NCS
 • Trappans steg är 14.7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.39NCS
 • Trappans steg är 34.1cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98.3cm
 • Ledstången sträcker sig 23.5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 32.3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97.6cm
 • Ledstången sträcker sig 23.5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 36.8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.03NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 75.9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 72.7cm
 • Längden på disken är 89.9cm
 • Benutrymmets djup är 36.7cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.8NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 195,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 206,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,52NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 11mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 182.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 66.6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 75.3cm
 • Fri bredd under bordet är 111,3cm

Mötesrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,74NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 35mm

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 219.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 231.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 164mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 181.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 209.1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 192.8cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.37NCS
 • Trappans steg är 14.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.37NCS
 • Trappans steg är 32.6cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97.2cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 1cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 7cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 93.6cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 1cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5.5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.76NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 40.6cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 123.5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.19NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 124.3cm
 • Hisskorgens bredd är 87cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 112.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 82.8cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 82.8cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 46.4cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 158.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 165.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173.6cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.13NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 129.4cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 44.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 86.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 221.2cm
 • Längden är 219.9cm
 • 90.8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92.7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.3cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 100.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 191.3cm från golvet
 • Kroken har höjden 135cm
 • Kroken är placerad 79.7cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 96.8cm
 • Skötbordets längd är 73.9cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns
 • Torkmöjlighet finns 103.6cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 86.4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.8cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 69.8cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81.1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 16.5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 56.4cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 189.9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 88cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 220,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 236,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 164mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 123.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 152cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 136.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 104.3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 71.2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 75.7cm
 • Fri bredd under bordet är 111.3cm

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0.44NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 32.1cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Hörselteknik

 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 174.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 219cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 229cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 100mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93.2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppning - till serveringsdelen rakt fram

 • Dörröppningens fria bredd är 172.9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Passageöppning - till serveringsdelen till vänster

 • Dörröppningens fria bredd är 87.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 124.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90.1cm

konferensservering

 • Fri höjd under bordet är 67.3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 42.8cm
 • Fri bredd under bordet är 131.1cm
 • En gångyta är 30cm bred
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skild uppläggning av råvaror
 • Personlig service finns vid beställning

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Fast föremål

Ingång (Vid Järntorget )

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Orienteringstavla utan tal

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Tröskel

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Passage (Till receptionen)

Skriv ut

Skylt på vägg

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Trappa - från entréplan till bottenplan

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Tröskel

Trappa - från bottenplan till våning 1

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Disk med fast höjd

Mötesrum (Ellös)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Mötesrum

Passage från reception till konferensrum

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt på vägg

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Trappa

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Toalett

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Konferensrum (Kongressalen)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Podium

Trappa

Hörselteknik

Passage från reception till servering

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Skylt på vägg

Passageöppning

Konferensservering

Skriv ut

Sittplats

Passageöppning - till serveringsdelen rakt fram

Tröskel

Passageöppning - till serveringsdelen till vänster

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

konferensservering

konferensservering

Sittplats