Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Växthuset - entré och toaletter; Lökträdgården

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:08:50
Adress
Carl Skottbergs gata 22 A
41319
Göteborg
Telefon
+46 031-7411100
Hemsida
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,54m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 9,4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,5% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 166m från entrén

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4,0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 9,8m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 60cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5,9%
 • Lutningens sträckning är 15,7m
 • Ytan efter lutningens slut är 2,3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2,2% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90.5cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 198cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i längsriktning

Skrapgaller

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 132cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 143.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.49NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.49NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 165cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 157cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 165cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 157cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 83cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 205cm
 • Längden är 136cm
 • 43.5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 54.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.07NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 188cm från golvet
 • Kroken har höjden 171.5cm
 • Kroken är placerad 88.5cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 89cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 131cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 18cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 89.5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.08NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 110cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 44cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 1m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 2.7% i sidled
 • Gångytan är 38m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 15m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 94.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 104.5cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 13mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 51cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 214.3cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 51cm
 • En gångyta är 74.5cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 20% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 1,05m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Gångytan är 42m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.1cm
 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.3cm
 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.2cm
 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.1cm
 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.4cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 3cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
 • Gångvägens bredd är 1m
 • Gångvägens underlag är jämn
 • Gångytan lutar 0.5% i sidled
 • Gångytan är 51.8m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 15m

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1.2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 99cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2.2cm
 • Dörröppningens fria bredd är 103cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm

Skjutdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 148cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 87.5cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 5.8cm

Skjutdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Grind

 • Grindens passagemått är 95.5cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Den fria ytans bredd är 292.5m
 • Bredden lutar 2.6%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 1.4%
 • Den fria ytans bredd är 292m
 • Bredden lutar 2.3%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 0.3%
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1,46m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Gångytan är 300m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 7.21m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Entré

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr

Skrapgaller

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Passage (Till toaletter)

Skriv ut

Passageöppning

Skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Gångväg (Grusväg i första rummet)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångväg

Utställningsrum (Till vänster efter ingång)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Gångväg (Vänster efter ingång)

Skriv ut

Gångväg

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångväg

Gångväg

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Passageöppning

Gångväg (Höger efter ingång)

Skriv ut

Gångväg

Slagdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörr öppnas manuellt

Gångväg

Gångväg

Passageöppning

Passageöppning

Skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skjutdörr öppnas manuellt

Utemiljö (Lökträdgården)

Skriv ut

Hinder finns som korsar vägen

Grind

Grind

Gångväg

Gångväg