Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BVC Hälsocentralen, Hjo

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:13:22
Adress
Fabriksgatan 1
544 32
Hjo
Telefon
+46 0503-31200
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rampen

 • Rampen lutar 2,9%
 • Lutningen på rampen är 1,07m lång
 • Rampen är 110cm bred
 • Rampen lutar 0,9% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,02NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,14NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 275,4cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Ringklockan är placerad 116,9cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 106,3cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,52NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 228,1cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 275,3cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 49,1cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,36NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 139cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 260,3cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Gångmatta utanför dörr

 • Gångmattan är tunn

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 164,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 174,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 188cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 70mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 26cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150,4cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 138,8cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 5,3%
 • Lutningens sträckning är 4,145m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 105,3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 151,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 151,8cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 176,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 184,4cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,63NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 172,9cm
 • Längden är 251,9cm
 • 52,7cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 34,3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 51,4cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,12NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 129cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189,4cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 122cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 14cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 88,8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 81,1cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,11NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 228,1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 78,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,08NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Skötbordets höjd är 81,2cm
 • Skötbordets längd är 75,2cm
 • Skötbordets bredd är 60,7cm
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 39,6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 42,6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 37,5cm
 • Fri bredd under bordet är 42cm

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Ingång

Skriv ut

Rampen

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Gångmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Entré

Skylt på vägg

Sittplats

Sittplats

Passage (Ingång till väntrum)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Alternativ lutning

Väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handfat

Övrig toalett

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Toalettens utformning

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Sittplats

Bord

Personlyft