Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Ale Barnmorskemottagning

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 09:57:54
Adress
Bohus Centrum
445 23
Ale
Telefon
+46 010 - 4734550
Epost
x
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,8m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 75,8m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan - Med ramp

 • Gångvägens bredd är 1,05m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 4,2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,05m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 235,5cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,34NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Rampen

 • Rampen lutar 7,6%
 • Lutningen på rampen är 16m lång
 • Rampen är 116,2cm bred
 • Rampen lutar 6,5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 87,5cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 12cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 23cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Trottoarkant

 • Trottoarkantens höjd är 6,5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 122,5cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 7,8%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 2m

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan - Med trappa

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,4m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappan

 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 300cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 12,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 78cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 1cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,07NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 116,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153,7cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 3mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 140cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 171,2cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2,5cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, tunn, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 171,4cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 51,8m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 166,7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2,8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 166,7m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 299,1cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,58NCS mot omgivande yta

Löst föremål

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 113,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150,3cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 6,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150,7cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 204,2cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 86,3cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 144,4cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 11,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag, lös

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Entré

 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 82,8cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 144,7cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Tröskelns höjd är 0cm

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 199cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Utformning av skylt från tak

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 115mm

Hiss - Sänghiss

 • Anropsknappen är placerad 108,1cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 13,5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,56NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 279cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 214,7cm
 • Hisskorgens bredd är 130,5cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 1mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,25NCS
 • Ledstången är 90,3cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 108,8cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 52cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 101,4cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 101,4cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 4,5cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte

Trappa

 • Det är 14st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 146cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 15,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Trappans steg är 33,7cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 110,5cm
 • Ledstången sträcker sig 300cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 49cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 111cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 13cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 46cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 119,5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 17,8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,21NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 117cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,20NCS
 • Ledstången är 89,4cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 46,8cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 16,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 112,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 229cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,63NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81,3cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 33,5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,11NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,09NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 6cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 99,3cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90,2cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 22,1cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Akustisk information i hissen finns om våningsplan
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 297,5cm bred

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 157,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 35mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 113cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 77,6cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,69NCS

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 147cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är grå
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,69NCS

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 80,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,14NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80,7cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 46,4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS

Stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 9s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 189,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 189,5cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 146,1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 180,5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 123,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 94,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 175,6cm
 • Den fria ytans bredd är 207,2cm
 • Kroken har höjden 90,2cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,3cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 69,1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 189,1cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill

Pictogram

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 161,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169,6cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,22NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 210,4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 178cm
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 300cm
 • Längden är 227,8cm
 • 101,8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 220,9cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,9cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,11NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89,8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186,3cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90,2cm
 • Skötbordets längd är 74,4cm
 • Skötbordets bredd är 55,9cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 108,5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56,9cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86,6cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 29,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,11NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 22,9cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 97,6cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 97,6cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 128,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 160,9cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 73,3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Parkering och gångväg (Handikappsparkering busstorget)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan - Med ramp

Passageöppningen

Fast föremål

Rampen

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Trottoarkant

Trottoarkant

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan - Med trappa

Fast föremål

Trappan

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ingång

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Parkering och gångväg (Netto parkering)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Passageöppningen

Löst föremål

Ingång (Ingång brevid netto)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Ifrån entré till trappa/hiss/sänghiss)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Utformning av skylt från tak

Hiss - Sänghiss

Hiss - Sänghiss

Hiss - Sänghiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Vid öppnande

Vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Skylt på vägg

Slagdörr

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Stängning

Passage (Till väntrum/kapprum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Pictogram

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Lek

Kapprum

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett

Skriv ut

Pictogram

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Behandlingsrum (Gynrum)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats