Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BVC Närhälsan Gibraltargatan Vårdcentral

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 07:59:33
Adress
Gibraltargatan 1C
411 32
Göteborg
Telefon
+46 031 - 7478738
Epost
x
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 49m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.40m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 50m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 2m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 59cm

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5.1%
 • Lutningens sträckning är 7.6m
 • Ytan efter lutningens slut är 4.6m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.9% i sidled

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0.28NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Fristående skylt

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 133,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.64NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 112.5cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.42NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 103,7cm över golv
 • Markeringens färg är svart

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.69NCS

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 92.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.52NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Dörr öppnas inte alls av personal
 • Dörr öppnas inte alls av personal

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 118.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 180.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 30mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 78cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 104cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 129,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 102,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 101,9cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 105,5cm över golv
 • Markeringens färg är svart
 • Markeringens andra färg är vit
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,37NCS
 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93,3cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 51,3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,78NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 97,2cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83,6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,78NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,21NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 19s

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 117,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 124,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 102,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 101,5cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93,4cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 85,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,78NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 96,6cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 56,6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,78NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0,36NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 19s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 156.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 23mm

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 143.2cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51.4cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.77NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,77NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 70mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 137cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 213cm
 • Dörröppningens fria bredd är 89,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95,4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 212,2cm
 • Längden är 217,9cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,9cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.48NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 82cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 20cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 50cm
 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Kroken har höjden 121,4cm
 • Kroken är placerad 73,2cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 92cm
 • Skötbordets längd är 74cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 108cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 97,1cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.5cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.7cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 66,1cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 131,8cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,4cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21,4cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 33,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 214cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 214cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Behandlingsbänk

 • Behandlingsbänkens höjd är 91,2cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 54cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 56cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 27cm
 • Fri bredd under bordet är 27cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 211,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 225,2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 139,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 154,4cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 90.3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 153.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 198.8cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 81cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Samtalsrum - Amningsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Cykelväg vid gångväg

Ingång

Skriv ut

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (Från ingång till bvc)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Kapprum

Skriv ut

Skylt på vägg

Kapprum

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt från tak

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Behandlingsbänk

Bord

Samtalsrum (Amningsrum)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Passageöppning

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Samtalsrum - Amningsrum