Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Hjällbo Vårdcentral, Angered

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2019-01-07 16:30:46
Adress
Bergsgårdsgärdet 89B
424 32
Angered
Telefon
+46 031 - 330 62 55
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.49NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 232cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 92.3cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.6cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 163cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 181cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.41NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 100cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 39cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.24NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 119cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 164cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.82NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 47mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 110cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 37mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats - Soffa

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.7cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 123cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 173cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.76NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift, relief
 • Storlek på versaler är 20mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 57cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.23NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.32NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 29cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.65NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 120cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 211cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.21NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 219.8cm
 • Hisskorgens bredd är 129.6cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.39NCS
 • Ledstången är 89.6cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.69NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2.8cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns inte
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 106.2cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 106.2cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 52.4cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.68NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 87cm över golv

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 147.5cm över golv

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 151.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92.6cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 9cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.81NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.77NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.37NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 201cm bred

Receptionen

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.32NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, suddplatta
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 1cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.22NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 97cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 188cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 79.5cm
 • Längden på disken är 276.5cm
 • Benutrymmets djup är 30cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.19NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 100cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 300cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.01NCS

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.14NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 85cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 120cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 125.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 289cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 1.6cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 154cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42.6cm
 • Draghandtaget är placerat 83.7cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 174.2cm
 • Längden är 193cm
 • 46.7cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 88.5cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45.9cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 99.8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190.3cm från golvet
 • Kroken har höjden 162.1cm
 • Kroken är placerad 26.4cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 90.9cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 56.2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 117.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 83.6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.5cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 65.1cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 87cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48.4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 124.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 140.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 214.4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.67NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2.8cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 146.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 42.8cm
 • Draghandtaget är placerat 83.5cm över golv

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 264cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 264cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 156cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 264cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 264cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 12cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 133cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 133cm bred

Behandlingsbänk

 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 54.2cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 87.6cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats - Soffa

Sittplats

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Slagyta

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Receptionen

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Fast placerad ringklocka

Höj- och sänkbar kortläsare

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm med sladd

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Väntrum (Ett)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Väntrum (Två)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Lek

Väntrum (Tre)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsbänk

Sittplats