Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närhälsan Mellerud Vårdcentral

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-08-26 13:13:15
Adress
Norra Kungsgatan 3
464 30
Mellerud
Telefon
+46 010 - 4416050
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,88m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 6,4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 23,79m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1,68m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2,4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1,68m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,46NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Cykelväg vid gångväg

 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,48m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4,1% i sidled
 • Handikapparkeringen är 16,48m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 300m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 7,1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 300m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 5,0%
 • Lutningens sträckning är 10,13m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 4,2% i sidled

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 419cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 113,8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 1s
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,14NCS mot omgivande vägg
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 109,2cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Skrapgallret utanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Gångmattan innanför dörren

 • Gångmattan är tunn, lös

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 159,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,33NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 120,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,73NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 95.9cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,05% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,1% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 109cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244,6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 244,6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 127,3cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 52,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 146,5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,64NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 130,4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 179,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,64NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 11mm
 • Trappan kompenseras av hiss

Trappa

 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 102,3cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,25NCS
 • Trappans steg är 16,7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,36NCS
 • Trappans steg är 26,6cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 107,4cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,18NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 102,9cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,43NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104,8cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 245,5cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 221,9cm
 • Hisskorgens bredd är 119cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,22NCS
 • Ledstången är 89,9cm ovanför golvet.
 • Sittplatsen är uppfällbar/nedfällbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 49,9cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 108,9cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 112,9cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 104,2cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 48,9cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

 • Skylt med information om verksamheterna finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 45mm

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 35,5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,19NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 126,5cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 230,8cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns inte visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns inte kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 71,7cm
 • Längden på disken är 188,9cm
 • Benutrymmets djup är 25cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,28NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 57,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 85,3cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,2NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 92,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.6cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182,7cm bred

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 63cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167,8cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,84NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,84NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 182,8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 82cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 253,7cm
 • Längden är 163,6cm
 • 28,8cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 100,3cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 58,6cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,1NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 108,1cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 40cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 30cm
 • Spegelns underkant är 103cm från golvet
 • Spegelns överkant är 192,6cm från golvet
 • Kroken har höjden 117,5cm
 • Kroken är placerad 7cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110,7cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 108,2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82,5cm
 • Toalettpappershållare på höger armstöd sett framifrån finns

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm
 • Toalettpappershållare på vänster armstöd sett framifrån finns inte

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61,5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83,3cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 62,8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,11NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 151,2cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 159,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 168,7cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 90mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 221,3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 66,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot dörrkarmen
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0,02NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,78NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 174,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 174,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 106,4cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 173cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 173cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 38.3cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 84,6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,17NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,01NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Personlyft

 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Personlyften är flyttbar

Parkering och gångväg (Ett)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Fast föremål

Cykelväg vid gångväg

Parkering och gångväg (Två)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Ingång

Skriv ut

Passageöppning

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skrapgallret utanför dörren

Gångmattan innanför dörren

Skylt på vägg

Sittplats

Skylt på vägg

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Olika verksamheter finns på olika våningsplan

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Skylt från tak

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Glasruta

Sittplats

Fast placerad kortläsare

Passage från reception till väntrum

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Utskjutande föremål i gångstråk

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Väntrum

Skriv ut

Skylt från tak

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Passage (Från väntrum till behandlingsrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Personlyft