Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nordiska Akvarellmuseet

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 10:55:35
Adress
Södra hamnen 6
471 32
Skärhamn
Telefon
+46 0304-60 00 80
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 3m
 • Av- och påstigningsplatsen är 6,43m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,20NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47,6cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 12,81m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3,28m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0,7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0,5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 43m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,20NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 50,4cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 20m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 34,6m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 16m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2,5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 3,3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 71m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,20NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4,3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 50,4cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 19,3m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 32,5m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 16m

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 104cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 178,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,30% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5,30% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 172,2cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,20% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,30% i längsriktning

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 4s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 169,9cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i längsriktning

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 2s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,48NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41,9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 96cm
 • Längden på disken är 142cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,15NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 99,8cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,50NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 115,8cm
 • Kroken har höjden 153cm

Krok

 • Kroken har höjden 153,4cm
 • Kroken är placerad 81,4cm från hörn

Krok

 • Kroken har höjden 141,2cm
 • Kroken är placerad 44,6cm från hörn

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160,3cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 101,6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 3m
 • Svängrumsytan lutar 1,4% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 1,02m
 • Svängrumsytan lutar 1,4% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 91,7cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,03NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 107,2cm från golvet
 • Spegelns överkant är 219,9cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 132,4cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 4,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 102cm
 • Dörröppningens fria bredd är 53,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149,9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 2,85m
 • Svängrumsytan lutar 1,3% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 1,02m
 • Svängrumsytan lutar 1,2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85,3cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 93,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 221cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 128,2cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 6cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 285,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 102,3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 53,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 55cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 177,6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 108,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 61,6cm
 • Draghandtaget är placerat 88,3cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 175,3cm
 • Längden är 265cm
 • 156cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 62cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 110cm från golvet
 • Spegelns överkant är 243cm från golvet
 • Kroken har höjden 164,7cm
 • Kroken är placerad 60cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 85,3cm
 • Skötbordets längd är 61,2cm
 • Skötbordets bredd är 61,2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 129cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 5,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 77,6cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78,5cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62,8cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80,9cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 61,4cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 26,8cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 156,4cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 169,5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 217cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 276cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 98,7cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service

Hyllor finns

 • Hyllmärkningen finns inte konsekvent placerad
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,67NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 10cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 220cm från underlag

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 128,8cm
 • Kassapriset är placerat 102,3cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,65NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 8mm
 • Kassans höjd är 95,2cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,70NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 162,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 122cm

Krok

 • Kroken har höjden 162cm
 • Kroken är placerad 25,7cm från hörn

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 19,5cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 48cm bred

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 173cm
 • Kassapriset är placerat 133cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,44NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 10mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Fast placerad kortläsare - i cafédelen

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 126cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,63NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Självbetjäningsdiskens höjd är 90cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 105,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 137cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 177,2cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 59,6cm

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 70,9cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 19,5cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 71cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 5mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,60NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
 • Personlig service finns vid beställning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 108,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 91,5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,17NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 108,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 86cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91,5cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,17NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 223,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 51,1cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,9cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 138,1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 88cm
 • En gångyta är 120,8cm bred
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används alltid
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 108,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,27NCS mot omgivande vägg
 • Dörrhandtaget är placerat 30,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred

Samlingsrum

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70,2cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 110cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 113,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 32,5cm
 • Fri bredd under bordet är 70,4cm

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Trappa - upp till podiet

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 70cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 16,7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 125,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 107,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,80NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 42,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 184cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 256cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 73cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 66,5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 99,5cm
 • Fri bredd under bordet är 87,9cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 53,2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 60cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 101,9cm

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 139,8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,80NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 218,4cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 135,8cm
 • Dörröppningens fria bredd är 56,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 97,1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109,1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,12NCS
 • Trappans steg är 17,5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,12NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 98,5cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 2cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 142cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,23NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96,1cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 2cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 1cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 105,5cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,31NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 146,2cm
 • Hisskorgens bredd är 96,9cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90,3cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Skjutdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 98,5cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3,5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 103,5cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 49,5cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg

Våningsinformationen

 • Visuell information om våningsplan finns inte

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 53,3cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,3cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 188,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 198,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 253,4cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
 • En gångyta är 300cm bred
 • 100% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 89,1cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 89,9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 111,8cm

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta placering av teknisk funktion är 142,6cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 50% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 85,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153,9cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 46mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 88,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 34,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 171,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 32,7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 143,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 295,7cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 65cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 100cm
 • Fri bredd under bordet är 63,3cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 153,2cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,9% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 5,4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 108,8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 181,6cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,6% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,5cm

Gångmatta innanför dörr

 • Gångmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 121,8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 181,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 59,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 243,9cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100,7cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Beskriv studierummet

 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67,7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70,4cm
 • Fri bredd under bordet är 120,4cm

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 154,2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 241cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87,4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 44cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 31cm
 • Draghandtaget är placerat 107,4cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 218,9cm
 • Längden är 219,3cm
 • 81,7cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 74,1cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,9cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,36NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 128,8cm från golvet
 • Spegelns överkant är 251,6cm från golvet
 • Kroken har höjden 133,3cm
 • Kroken är placerad 28cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 128,7cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 31cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81,9cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 81,2cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 64,5cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81,4cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 76cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 69,9cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Rampen

 • Rampen lutar 5%
 • Lutningen på rampen är 4,51m lång
 • Rampen är 119cm bred
 • Rampen lutar 0,8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105,4cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 82,5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 0,99m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1,2% i sidled
 • Gångytan är 210m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 186,3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 197,9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,10NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 91,8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 206,4cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,9% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0,5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 6,3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Extrautrustat rum

 • Strömbrytare är placerad 105,2cm från golv
 • Avstånd till närmaste hinder är 21,5cm
 • Det finns strömbrytare som går att nå med rullstol eller rullator
 • Bredden är 207,8cm
 • Längden är 300cm
 • Eluttaget är placerat 28,8cm från golvet
 • Avstånd till närmsta hinder är 47,2cm
 • Det finns eluttag som går att nå med rullstol
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Det är inte tillåtet med pälsdjur i rummet
 • Rökning i rummet är inte tillåtet
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Doftblock, doftljus eller annan typ av rumsdoft finns
 • Bärhjälp finns för bagage

Vanlig säng

 • Sängen är 64cm hög
 • Säng med ribbotten finns inte
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Trappa inomhus

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 71,3cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 20cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 23cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97,4cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 4cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Vanlig säng

 • Sängen är 47,3cm hög
 • Säng med ribbotten finns inte
 • Tvättbar bäddmadrass finns

Krok

 • Kroken har höjden 166,5cm
 • Kroken är placerad 73cm från hörn

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 207,1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 161cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 154,9cm
 • Längden är 259,9cm
 • 106,1cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 17,2cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46,3cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,53NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 67,7cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 36,8cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 28,9cm
 • Spegelns underkant är 118,7cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177,8cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110,9cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 15,4cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78,8cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85,8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 75,8cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,48NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Dusch

 • Den fria ytans längd är 93,2cm
 • Den fria ytans bredd är 160,7cm
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 111,5cm från golv
 • Blandaren är placerad 39,9cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67,4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 123,1cm

Bord

 • Fri höjd under bordet är 67,1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,2cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80,2cm
 • Fri bredd under bordet är 73,2cm

Arbetsbänk

 • Fri höjd under arbetsbänk är 74,9cm
 • Bredd på fritt benutrymme under arbetsbänk är 300cm
 • Fritt djup för ben under arbetsbänk är 53,6cm
 • Arbetsbänkens längd är 300cm
 • Arbetsbänkens höjd är 90,7cm
 • Eluttag placerat vid arbetsbänkens framkant finns inte

Diskho

 • Fri höjd under diskho är 76cm
 • Bredd på fritt benutrymme under diskho är 300cm
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan, för benutrymme
 • Fritt djup för ben under diskho är 53,6cm
 • Diskhon har engreppsblandare med spak
 • Diskhons arbetshöjd är 90,5cm

Spishäll

 • Fri höjd under spishäll är 76cm
 • Bredden på det fria utrymmet under spishällen är 300cm
 • Spishällens arbetshöjd är 90,5cm
 • Fritt djup för ben under spishäll är 53,6cm
 • Avstånd mellan spishäll och närmaste hörn är 92,7cm
 • Reglage på spishäll är upphöjd
 • Det finns inte kännbar markering på alla reglage på spishällen
 • Reglagen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrund
 • Avställningsyta nära spis finns

Kök

 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Den fria ytans längd är 124,2cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Kyl är placerad 33,7cm från närmaste hörn
 • Avställningsyta nära kylen finns inte
 • Sidohängd ugnslucka finns inte
 • Det finns avställningsyta nära ugn
 • Ugnens centrum är 98,5cm från golv
 • Kännbart markerade reglage på ugn finns inte
 • Ugnens reglage mot bakgrund har 0NCS ljushetskontrast
 • Instruktion för ugn på punktskrift finns inte
 • Avstånd mellan ugn och närmaste hörn är 88cm
 • Greppvänliga handtag på lådor och skåp finns
 • Handtagets ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrund

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Gångvägen

Fast föremål

Parkering och gångväg (närmast Huvudentrén)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Parkering och gångväg (längst från Huvudentrén)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Fast föremål

Ingång (Huvudentré)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Skjutdörren öppnas automatiskt

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Disk med fast höjd

Receptionen

Fast placerad kortläsare

Kapprum

Krok

Krok

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Övrig toalett

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Butik

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Butikslokal

Hyllor finns

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Serveringen (Restaurang Vatten)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Krok

Matservering

Matservering

Matservering

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare - i cafédelen

Serveringshöjd

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Utställningsrum (till höger efter receptionen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Passageöppning

Belysning av föremål

Samlingsrum (Samlingssalen, mitt emot receptionsdisken)

Skriv ut

Slagdörr

Inomhusmiljö

Gångytan

Samlingsrum

Sittplats

Sittplats

Bord

Bord

Podium

Trappa - upp till podiet

Studierum (Öppna verkstaden)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Bord

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage (från receptionshallen till plan 2)

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Skjutdörren

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Utställningsrum (Filmvisning, plan 2)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Belysning av föremål

Utställningsrum (Thordénrummet, plan 2)

Skriv ut

Passageöppning

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Belysning av föremål

Utställning

Studierum (Experimentverkstad, plan 2)

Skriv ut

Passageöppning

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Ingång (till Fria verkstaden)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Gångmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas manuellt

Studierum (Fria verkstaden)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Beskriv studierummet

Sittplats

Bord

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Gångväg (från Huvudentrén till gästateljéerna)

Skriv ut

Rampen

Ledstången höger sida sett nerifrån

Gångväg

Gångväg

Fast föremål

Ingång (till Gästateljé, nummer 5)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Boenderum (Gästateljé, nummer 5)

Skriv ut

Extrautrustat rum

Extrautrustat rum

Vanlig säng

Trappa inomhus

Ledstång höger sida sett nerifrån

Vanlig säng

Krok

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till vänster sett framifrån

Handfat

Dusch

Dusch

Sittplats

Sittplats

Bord

Bord

Arbetsbänk

Diskho

Spishäll

Kök

Kök

Kök