Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Scandic Billingen

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-03-03 13:24:51
Adress
Trädgårdsgatan 10
541 30
Skövde
Telefon
+46 0500-74 50 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.3%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5.96m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 21m från entrén
 • Belysning finns inte

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 2.57m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.4% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.57m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 130.6cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18.4cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 37.2cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 116.7cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 18.6cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 101.8cm
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 15cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 1m
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Armstödens höjd är 72cm
 • Den fria ytans bredd är 3m

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 233cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 161.8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.34NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 222.9cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Gångmattan utanför dörren

 • Gångmattan är tunn

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 0.4cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 229.8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 192.4cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.72NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 250.5cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.2% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s

Tröskeln i vindfånget

 • Tröskelns höjd är 0.4cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 251.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 251.6cm bred

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 102.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 136.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 220.9cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.24NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 43.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 72.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.52NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 137.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169.6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.52NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 60mm

Ringklockan måste användas

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 207.2cm
 • Ringklockan är placerad 98.6cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 206.7cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.07NCS

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 206.7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 101.8cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.38NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 194.1cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 171.2cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörr öppnas alltid av personal
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 246.8cm bred

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 184.4cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.08NCS
 • Trappans steg är 15.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.08NCS
 • Trappans steg är 33.2cm djupa
 • Trappan är halksäker , hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 84.4cm
 • Ledstången sträcker sig 8.8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 8.8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.18NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 147.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 162.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 188.3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 273cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.29NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 131.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.3cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 155.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 155.7cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 6.6%
 • Lutningens sträckning är 3.58m

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 155.6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 218.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 232.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 149.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174.3cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 7.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 3m
 • Svängrumsytan lutar 0.4% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 2.8m
 • Svängrumsytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 89.1cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 56.3cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.77NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har sensorstyrd blandare

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett - och övrig toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 100.9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 200.4cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 125.5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 169.9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 166.9cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 123.2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 34.8cm
 • Draghandtaget är placerat 80.5cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 225.4cm
 • Längden är 221cm
 • 94.2cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 92.6cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47.5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.82NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 95.4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194.5cm från golvet
 • Kroken har höjden 107.3cm
 • Kroken är placerad 60.8cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 83cm
 • Skötbordets längd är 73.2cm
 • Skötbordets bredd är 51.8cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 106.8cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 88cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71.3cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71.3cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56.6cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80.4cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18.2cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 73.3cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 73.3cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 284cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 81.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 126.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 148.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 88.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 148.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 132cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1,2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 226.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm

konferensservering

 • Fri höjd under bordet är 72.8cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75.1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 68.7cm
 • Fri bredd under bordet är 68.7cm
 • En gångyta är 38cm bred
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 105.2cm högt

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 127.4cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.09NCS
 • Trappans steg är 13.7cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.09NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Trappan är jämn, hårdgjord
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109.7cm
 • Ledstången sträcker sig 130.6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 47.3cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92.1cm
 • Ledstången sträcker sig 6cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 9.5cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.44NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ramp

 • Rampen lutar 9.3%
 • Lutningen på rampen är 2.6m lång
 • Rampen är 122cm bred
 • Rampen lutar 0.7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97.7cm
 • Ledstången sträcker sig 49..9cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 49.8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 97.7cm
 • Ledstången sträcker sig 49.8cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 49.8cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Skylt från tak

 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,33NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 30mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 122.2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.63NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 157cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 68.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.77NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 125.7cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 49.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 72.6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 75.4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 90.1cm
 • Fri bredd under bordet är 90.1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 219.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 92.2cm
 • Längden på disken är 102.2cm
 • Benutrymmets djup är 30cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.59NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.06NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Kaffeautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm

Kaffeautomaten

 • Lägsta höjd att nå för att välja dryck är 114.4cm över underlaget
 • Funktionen är placerad 119.3cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 60cm
 • Funktionens typ är touchknapp
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktion som inte behöver vridas finns
 • Det finns inte på automatens funktioner
 • Talad information finns inte för att välja dryck
 • Ljushetskontrasten där du ställer fram koppen, eller hämtar den, är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Ytan där du ställer eller hämtar koppen är 85.4cm över underlaget
 • Information om att koppen är fylld ges visuellt
 • Information om vad varorna innehåller finns inte

Knappar

 • Markeringen är varken relief eller punktskrift
 • Knapparnas diameter är 25mm
 • Reliefmarkeringen skjuter ut 0mm från bakgrunden
 • Reliefmarkeringens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Reliefmarkeringen är 0mm
 • Tryckmotstånd finns inte på knapparna
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 30mm
 • Knapparnas diameter är 25mm
 • Tryckmotstånd finns inte på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges akustiskt, visuellt
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 3mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 167.5cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.54NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3.2cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 252.3cm bred

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 110.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 143.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.32NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 110.1cm
 • Längden på disken är 232.9cm
 • Benutrymmets djup är 12cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.31NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48.8cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 149.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.31NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 13mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 78,2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 67.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 112.3cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 34.5cm från golvet
 • Spegelns överkant är 181.6cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 145.3cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.33NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.66NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.8cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 152.2cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 196cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 84.5cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 130cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.2cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 188.6cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 215.3cm bred

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 68.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.77NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 140.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.13NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 153.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 166.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.21NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 114.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 47.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 138.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110.9cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 73.6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74.4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 131.1cm
 • Fri bredd under bordet är 280cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.14NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165.8cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.09NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 129.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 84.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 277cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 115cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70.6cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.1cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45.2cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 141.6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.17NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 152.4cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 165.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.09NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 79.9cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 3cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69.1cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.4cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 45.2cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Sittplats

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Gångmattan utanför dörren

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Tröskeln i vindfånget

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Fristående skylt

Passageöppning

Ingång (Handikappanpassad)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Ringklockan måste användas

Slagdörren

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Passage (Från handikappsingång)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Skylt på vägg

Passageöppning

Passage (Till servering)

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Alternativ lutning

Passageöppning

Toalett inomhus (Handikapptoalett och övrig toalett)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför handikapptoalett - och övrig toalett

Handikapptoalett

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Lekrum

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Konferensservering

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

konferensservering

konferensservering

konferensservering

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Ramp

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Skylt från tak

Lobby

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Passageöppning

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Bord

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Disk med fast höjd

Flyttbar ringklocka

Flyttbar kortläsare

Kaffeautomat

Kaffeautomaten

Knappar

Receptionshall

Skriv ut

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Fristående skylt

Disk med fast höjd

Sittplats

Kapprum (I konferens reception)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Kapprum

Spegel

Passage (Till konferensrum )

Skriv ut

Skylt på vägg

Passageöppning

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Passageöppning

Tröskel

Passage (Vid konferensrum)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Passageöppning

Tröskel

Mötesrum (Scandinav tre)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensrum (Skandinav två)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensrum (Skandinav ett)

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Bord