Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vara konserthus konferensdel

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 10:38:05
Adress
Allégatan 49
534 31
Vara
Telefon
+46 0512-315 00
Synpunkter

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Av- och påstigningsplatsen

 • Av- och påstigningsplatsens längd är 113.9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 40m från entrén
 • Belysning finns

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

 • Trottoarkantens höjd är 4.5cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 113.9cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 48.4%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.4cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5.7m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10.5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 5,48m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 5.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén

Trottoarkanten

 • Avfasningen på trottarkanten är 1000cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 1cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 48.8%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 0m
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 36m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 5.7m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10.5m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skjutdörren utifrån och in

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 149.2cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 82.1cm över golv
 • Markeringens färg är grå
 • Markeringen är placerad 82.1cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Tröskeln

 • Tröskelns höjd är 1.8cm

Skrapgallret innanför dörren

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Skjutdörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets skjutdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 115.9cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 252cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 182.6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 78.1cm över golv
 • Markeringens färg är gul

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 144.2cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Den fribärande trappan är markerad kännbart markerad nedtill

Trappa

 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 191.9cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.67NCS
 • Trappans steg är 17.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.54NCS
 • Trappans steg är 31.4cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109.4cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 22.2cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 109.3cm
 • Ledstången sträcker sig 11cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 224.6cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.46NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 19cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.32NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 140.7cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 2mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.16NCS
 • Ledstången är 91.3cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 88.2cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas automatiskt

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS

Automatisk slagdörr vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 111.9cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 101.7cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 37.6cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 140.9cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.17NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 123.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 61.5cm
 • Draghandtaget är placerat 85.8cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 216.5cm
 • Längden är 205.6cm
 • 170.4cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87.8cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46.4cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.11NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 99.9cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190.3cm från golvet
 • Kroken har höjden 111.1cm
 • Kroken är placerad 25.2cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 81cm
 • Skötbordets längd är 74.6cm
 • Skötbordets bredd är 67.2cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 102cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 81.2cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.2cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79.2cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 67.2cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80.8cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47.7cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.11NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20.9cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 121.3cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 148.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167.2cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 87.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.26NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.53NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 186.6cm
 • Dörröppningens fria bredd är 67.1cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.12NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 95.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 51.3cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.11NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.11NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 117.1cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 104.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 182.8cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 64.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.9cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 68.1cm
 • Fri bredd under bordet är 131.3cm
 • Trappan kompenseras av ingenting

Trappa

 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 91.1cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.26NCS
 • Trappans steg är 27.3cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.26NCS
 • Trappans steg är 42.1cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Lösa sittplatser

 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45.9cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 72.6cm bred
 • En gångyta är 0cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 1% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.1% i sidled
 • Fri höjd under bordet är 67.5cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72.7cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 39.6cm
 • Fri bredd under bordet är 300cm
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 95.3cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 500cm

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Podium i nivå med golv

 • Podium finns i nivå med golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85.7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.27NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 72.4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 60.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 62.3cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 68.3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 114.2cm
 • Fri bredd under bordet är 121.9cm
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 79.2cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 88.5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 206.2cm bred

konferensservering

 • Fri höjd under bordet är 68.4cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71.3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 62.1cm
 • Fri bredd under bordet är 106.5cm
 • En gångyta är 27.3cm bred
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, kosher, halal mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror, utan alternativ hantering av råvaror
 • Personlig service finns vid beställning
 • Buffébordet är 84.7cm högt

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.07NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,18NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 270cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 68cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 116cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 0cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Fasta sittplatser

 • Det finns 4st platser för rullstol
 • Totalt finns 67st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 45cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 114cm bred
 • En gångyta är 28cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 220cm
 • Den fria ytan lutar 0.05% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.2% i sidled
 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 31.7cm
 • Fri bredd under bordet är 49cm
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 79cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 81cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 128cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29NCS
 • Trappans steg är 10.8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 128cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29NCS
 • Trappans steg är 10.8cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.29NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 64cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 71cm
 • Fri bredd under bordet är 131cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 45cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 172cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 198cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 127cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 159cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.14NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 216cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 269cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 79cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.53NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 81cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringens färg är grå

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 106cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 218cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 238,3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 47mm

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,61NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 16mm

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 159cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,37NCS mot omgivande vägg

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 65cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 58cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.43NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 8s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 91cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 81cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.06NCS

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 167cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fasta sittplatser

 • Det finns 3st platser för rullstol
 • Totalt finns 369st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 42cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 134cm bred
 • En gångyta är 134cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0.1% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.2% i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 76cm
 • Fri sikt vid räcke finns upp till höjden 78cm
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0,72NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns inte
 • Podium finns i nivå med golv

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Av- och påstigningsplatsen

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen

Gångvägen

Gångvägen

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplatsen utmed gata

Trottoarkanten

Gångytan

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skjutdörren utifrån och in

Skjutdörren utifrån och in

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Tröskeln

Skrapgallret innanför dörren

Skjutdörren öppnas automatiskt

Entré

Vindfångets skjutdörr

Vindfångets skjutdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Skjutdörren öppnas automatiskt

Passage (Till övervåningen)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Slagdörren öppnas automatiskt

Automatisk slagdörr vid öppnande

Automatisk slagdörr vid stängning

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Konferensrum (Fullmäktigesalen)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Trappa

Lösa sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Podium i nivå med golv

Mötesrum (Harpan)

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Konferensservering

Skriv ut

Inomhusmiljö

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

konferensservering

konferensservering

konferensservering

Sittplats

Konferensrum (Lilla salen)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Trappa

Trappa

Sittplats

Bord

Passage (Till Mötesrummet studion)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Mötesrum (Studion)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Passage (Passage till Konsert salen)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Slagdörr öppnas manuellt

Konsertsal

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt vid dörr

Passageöppning

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol