Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vitlycke Museum

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 08:44:13
Adress
Vitlycke 2
457 93
Tanumshede
Telefon
+46 0525-209 50
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 10.2%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4.8% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 55.1m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 10,6%
 • Lutningens sträckning är 25m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,9% i sidled

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 10,2%
 • Lutningens sträckning är 3,58m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 4% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 200m från entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3.9% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 12%
 • Lutningens sträckning är 6.5m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.4% i sidled

Trappa

 • Trappan kompenseras av alternativ lutning
 • Det är 10st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 185.3cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 11cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 39.9cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 26.2cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 160cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 96cm
 • Ledstången sträcker sig 26.2cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 160cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 1.3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 10.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1.3m
 • Sittplatsens sitthöjd är 33cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 25m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 95m
 • Lutningen i längsriktning är 10.6%
 • Ytan efter lutningen lutar 1.9% i sidled

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 11.2%
 • Lutningens sträckning är 112m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 211.7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 114.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 103.2cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 160cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.8cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 37.2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.41NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 115.6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.31NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 22s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 114.3cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 110.5cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 163cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 109cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 115cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.31NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 114cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.33NCS

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 17s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 148,4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 256cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 101cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 95,6cm
 • Längden på disken är 60cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,13NCS

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är dator, google translate
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 100cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,37NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 136cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,17NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 530cm
 • Den fria ytans bredd är 128cm
 • Kroken har höjden 70,8cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 29cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178,6cm från golvet

Utskjutande kapphylla

 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 102cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 114,6cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,26NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,26NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 99cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 32cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 211cm
 • Längden är 212,4cm
 • 96,5cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87,4cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,3NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 111,8cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 10cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 60,6cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 104,4cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194cm från golvet
 • Kroken har höjden 79,2cm
 • Kroken är placerad 82cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 85,4cm
 • Skötbordets längd är 73cm
 • Skötbordets bredd är 64,8cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 100cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 82,5cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 62cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52,5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,27NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 118,5cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,7cm från golv

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 117,2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 129,4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,71NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 128,1cm
 • Dörröppningens fria bredd är 62,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,16NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,16NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2,2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 124,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,26NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Servering

 • Fri höjd under bordet är 68cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 70.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 69.5cm
 • Fri bredd under bordet är 104.3cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri, fettfri, utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror, med skild uppvärmning av råvaror
 • En gångyta är 92cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 76mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.8NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har handskriven text
 • Matsedel finns på svenska, engelska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.03NCS

Bordsservering

 • Personlig service finns vid beställning

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 105cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.4NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 15mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Höj- och sänkbar kortläsare

 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 0cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 90.7cm högt
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 123,2cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 116cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45,4cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 30,4cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 107,5cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 116cm bred
 • 10% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 118,4cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 170,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 41,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 89cm
 • En gångyta är 234cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 0cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 248cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,3NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 10mm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 109cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 177cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 80cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Belysning av föremål

 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen

Utställning

 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 42,5cm
 • Högsta placering av teknisk funktion är 131cm .
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • Konsekvent placering av alla funktioner finns
 • En gångyta är 147,7cm bred
 • 15% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 166cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 166cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 211.7cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 114.5cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 103.2cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 160cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.8cm

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 95cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 37.2cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.41NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 115.6cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.31NCS

Vid öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Vid stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 23s

Entré

 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 114.3cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 110.5cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 163cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 109cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 115cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.31NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 109cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 113cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.33NCS

Öppnande

 • Säkerhetssensor finns vid öppnande

Stängning

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Lutningen i längsriktning är 12%
 • Lutningens sträckning är 17.8m
 • Ytan efter lutningens slut är 50m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.5% i sidled

Parkering och gångväg (Enskild)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Alternativa lutningen

Parkering och gångväg (Med handikappanpassad gångväg)

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Gångvägen

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Gångytan

Gångytan

Alternativa lutningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Öppnande

Stängning

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Disk med fast höjd

Receptionen

Fast placerad kortläsare

Passageöppning

Kapprum

Sittplats

Spegel

Utskjutande kapphylla

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Café servering inne i utrymmet

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Servering

Servering

Servering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bordsservering

Bemannad kassa

Höj- och sänkbar kortläsare

Serveringshöjd

Serveringshöjd

Utställningsrum (Bronsålderns Värld)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Utställningsrum (Handel Över Haven)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats

Utställning

Utställning

Skylt på vägg

Utställningsrum (Runskrift)

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Belysning av föremål

Utställning

Utställning

Aula (Tanum och Världen (Bildspel))

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Åhörarplatser

Ingång (På baksidan (till Bronsgården))

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Tröskel

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vid öppnande

Vid stängning

Entré

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon

Öppnande

Stängning

Utemiljö

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta