Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Wästerläkarna

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 07:47:29
Adress
Hängpilsgatan 3
42677
Västra Frölunda
Telefon
+46 031 - 29 90 70
Synpunkter

Tillhörande anläggningar

Filtrera efter dina behov

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 4.7m från entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 236.2cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 400.2cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 331mm
 • Underkanten på skylten är placerad 279.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 382.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 331mm
 • Underkanten på skylten är placerad 279.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 382.1cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 331mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 247.6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 92.7cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.31NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 264.6cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 82.8cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 142.8cm över golv
 • Markeringens färg är röd

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 83cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 58.7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 103.2cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 53.4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.27NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 203.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 264.6cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45.7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 86cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 198cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm
 • Underkanten på skylten är placerad 156.1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 171.9cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 146.4cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.62NCS
 • Trappans steg är 32.7cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 91.7cm
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.62NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 99.8cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 25cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 17.1cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.63NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 103.3cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 13cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.41NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 204.2cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 150.3cm
 • Hisskorgens bredd är 95.2cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 19mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.32NCS
 • Ledstången är 89cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 90.4cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 61.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Slagdörren öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 119.6cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 200cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.26NCS

Slagyta

 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.14NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 25s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 5.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 92.6cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 92.6cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 34.5cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 98.3cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.6cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Köautomat

 • Avståndet till det närmaste föremålet är 39.6cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.52NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns inte lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 131.7cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 203.3cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 73.4cm
 • Längden på disken är 98.9cm
 • Benutrymmets djup är 2cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.14NCS

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Receptionen

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.22NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 195.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 102cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 42.9cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år, 6-10 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 196.2cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 193.3cm
 • Dörröppningens fria bredd är 91.9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80.8cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 78.2cm
 • Draghandtaget är placerat 81.4cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 277.7cm
 • Längden är 142.9cm
 • 62.1cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 56cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 48.7cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.78NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Avlastningshyllans höjd är 0cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 0cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 0cm
 • Spegelns underkant är 81.1cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190.3cm från golvet
 • Kroken har höjden 144.7cm
 • Kroken är placerad 145.1cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 117.7cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 111.3cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.4cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80.4cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 67.7cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45.5cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.04NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 151.9cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 19cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 151.9cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175.4cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.45NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 296.3cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 212cm
 • Dörröppningens fria bredd är 72.3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 56.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 155.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 211cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 47.2cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 44.1cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 149.8cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 155.3cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.74NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 7mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 126.4cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 90.8cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 45.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 46.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Behandlingsbänk

 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 57.7cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 89.4cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 166.7cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110.8cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 271.8cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110.8cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 43.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 216.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 231.8cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 100mm

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 77.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 83.8cm över golv
 • Markeringens färg är vit

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 193.1cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 54.7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 232.6cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 113.1cm

Behandlingsstol

 • Bredden på den fria ytan till vänster om stolen sett framifrån är 93cm
 • Bredden på den fria ytan till höger om stolen sett framifrån är 51.6cm
 • Lägsta sitthöjd är 50.1cm
 • Högsta sitthöjd är 50.1cm
 • Svängbar behandlingsstol finns inte
 • Armstödet på vänster sida sett framifrån är flyttbar
 • Armstödet på höger sida sett framifrån är flyttbar

Behandlingsbänk

 • Behandlingsbänkens höjd är 60.7cm

Lek

 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år

Avsnittsbeskrivning

Skriv utVisa Karta

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.29NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1.2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 140.6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 224.9cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 113.1cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 44.3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Behandlingsbänk

 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 54.5cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 97.7cm

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagyta

Passage (Från ingång till reception)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Skylt på vägg

Skylt på vägg

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Slagdörren öppnas manuellt

Slagdörren öppnas med manöverdon

Slagyta

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Passageöppning

Tröskel

Receptionshall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Köautomat

Köautomat

Disk med fast höjd

Sittplats

Receptionen

Flyttbar kortläsare

Väntrum

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Sittplats

Lek

Handikapptoalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Passage (Från väntrum till behandlingsrum läkare)

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Behandlingsrum (Läkare)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Sittplats

Behandlingsbänk

Passage (Från väntrum till behandlingsrum lab och operation/sköterska )

Skriv ut

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Behandlingsrum (Lab)

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörr

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Enfärgad, bred markering över glasruta

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Behandlingsstol

Behandlingsbänk

Lek

Behandlingsrum (Operation och sköterska)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Sittplats

Behandlingsbänk