Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekehagens forntidsby

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-05-11 11:26:05
Adress
Ekehagens forntidsby
521 71
Åsarp
Telefon
+46 (0)515 886760
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.2NCS mot underlag

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.50m
 • Sittplatsens sitthöjd är 32cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 15m

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 11,4%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 82cm över golv

Handikapptoalett

 • 89cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 89cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 200cm
 • Längden är 179cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 88cm från golvet
 • Spegelns överkant är 186cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 50cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 15cm
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Beskriv gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 1,50m
 • Svängrumsytan lutar 0% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 3,85m
 • Svängrumsytan lutar 0% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Gemensamt utrymme utanför toaletter

 • Spegelns underkant är 100cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 110cm från golvet
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 385cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt på vägg

 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 210cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 245cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 75mm

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 900cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 457cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 588cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Dörrmatta utanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 8cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är lös

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 245cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 206cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk
 • Kännbart ledstråk finns inte

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 90cm
 • Längden på disken är 350cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.1NCS

Fast placerad ringklocka

 • Ringklockan är placerad 100cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 30cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.85NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Bildtelefon finns inte

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 93cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.8NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 143cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Signalhund, Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 144cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 454cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 172cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 252cm
 • Den fria ytans bredd är 478cm
 • Kroken har höjden 156cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 165cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.35NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 480cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 93cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 228cm
 • Längden är 181cm
 • 63cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 71cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 182cm från golvet
 • Kroken har höjden 157cm
 • Kroken är placerad 48cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 91cm
 • Skötbordets längd är 65cm
 • Skötbordets bredd är 40cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 82cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 56cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 126cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 61cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 157cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 163cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 476cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 120cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 83cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 89cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 80cm
 • Fri bredd under bordet är 130cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 325cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Matservering

 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 37cm
 • Fri bredd under bordet är 168cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns
 • Det finns möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns utan gris- och fläskkött, vegan, vegetarisk, glutenfri, laktosfri, fettfri mat
 • Maten hanteras med skilda knivar för olika sorters råvaror, med skild uppläggning av råvaror
 • En gångyta är 130cm bred

Matsedel

 • Matsedelns textstorlek är 65mm
 • Texten har ljushetskontrast 0.85NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns

Flyttbar ringklocka

 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.6NCS

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 140cm
 • Kassapriset är placerat 90cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0.75NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 20mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget

Flyttbar kortläsare

 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.55NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Personlig service finns vid beställning

Serveringshöjd

 • Buffébordet är 72cm högt

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,75NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 150cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är lös

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 1.5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 5,8% i sidled
 • Gångytan är 77m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 7%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 70m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Trappa

 • Trappan kompenseras av ramp
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 37cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 92cm
 • Ledstången sträcker sig 16cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 26cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.2NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Rampen

 • Rampen lutar 11,7%
 • Lutningen på rampen är 2.86m lång
 • Rampen är 126cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en saknas

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 240cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 120cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
 • Belysning finns inte

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 230m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0.1% i sidled
 • Gångytan är 57m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 10m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 140cm

Passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 1000cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.8% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Belysning finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 2.30m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 2.8% i sidled
 • Gångytan är 50m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 7.2%
 • Lutningens sträckning är 30m
 • Ytan efter lutningens slut är 20m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.9% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 83cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 30.5%
 • Lutningens sträckning är 30m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 700cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 5cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 32cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 240m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1.5% i sidled
 • Gångytan är 300m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Nästa vändmöjlighet finns om 4m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Lutningen i längsriktning är 7.9%
 • Lutningens sträckning är 22m
 • Ytan efter lutningens slut är 5m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.3% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 115cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 6.7%
 • Lutningens sträckning är 10m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.9% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 630cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 3.6% i längsriktning
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 7cm

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 77cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 62cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 7% i sidled
 • Gångytan är 120m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd

Gångvägen

 • Lutningen i längsriktning är 6.4%
 • Lutningens sträckning är 45m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.9% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 110cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 11.7%
 • Lutningens sträckning är 12m

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 3.5% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 10.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 82cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 450cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.4% i längsriktning

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 6cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 270cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 55cm

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 53cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångväg

 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag

Gångväg

 • Gångvägens bredd är 240m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 1,5% i sidled
 • Gångytan är 100m lång
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
 • Det finns inte mötesplats där sikten är skymd
 • Lutningen i längsriktning är 6,4%
 • Lutningens sträckning är 45m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,9% i sidled

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 110cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta

Fast föremål

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Alternativa lutningen

 • Lutningen i längsriktning är 14,1%
 • Lutningens sträckning är 35m

Parkering och gångväg

Skriv ut

Gångvägen från handikapparkering till entré

Gångytan

Gångytan

Gångvägen

Fast föremål

Toalett utomhus

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Slagdörr

Beskriv gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletter

Slagdörr

Ingång

Skriv ut

Skylt på vägg

Slagdörren

Slagdörren

Dörrmatta utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Lobby

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Löst föremål i gångstråk

Disk med fast höjd

Fast placerad ringklocka

Fast placerad kortläsare

Passageöppning

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Passageöppning

Kapprum

Sittplats

Toalett inomhus

Skriv ut

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalettens utformning

Konferensrum

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Enfärgad, bred markering över glasruta

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord

Serveringen

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Matservering

Matservering

Matservering

Matsedel

Flyttbar ringklocka

Bemannad kassa

Flyttbar kortläsare

Serveringshöjd

Gångväg (Till och Jägarstenåldern)

Skriv ut

Slagdörren

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gångväg

Gångväg

Fast föremål

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Passageöppning

Passageöppning

Sittplats

Gångväg (Till skinnberedning)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Passageöppning

Passageöppning

Gångväg (Till och Bondestenåldern)

Skriv ut

Gångväg

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Passageöppning

Tröskel

Sittplats

Gångväg (Till Bronsåldern)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Sittplats

Gångväg (Till Järnåldern)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Gångvägen

Passageöppningen

Alternativa lutningen

Slagdörren

Slagdörren

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Gångväg (Till utgång)

Skriv ut

Gångväg

Gångväg

Passageöppningen

Fast föremål

Alternativa lutningen