Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VANN Spa

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
2016-02-16 05:46:31
Adress
Vann Spa, Hotell och Konferens
45480
Brastad
Telefon
+46 0523 44200
Epost
Hemsida
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Gångytan

 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 197cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 136cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 104cm

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 109cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt nedtill

Trappa

 • Det är 11st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 103cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,30NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 105cm
 • Ledstången sträcker sig 10cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 14cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 103cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 8cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,15NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 126cm
 • Djupet på hisskorgen är 150cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm

Dörren öppnas automatiskt

 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 15s

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns inte
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 115cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 104cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 45cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget

Utformning av väggskylt

 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm

Butikslokal

 • Det finns tillgång till personlig service
 • Bakgrundsmusik finns

Hyllor finns

 • Lägsta hyllan är placerad 110cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 130cm från underlag

Klädstång

 • Klädstången är placerad 148cm från golvet

Bemannad kassa

 • Passagebredd vid kassan är 190cm
 • Kassapriset är placerat 115cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 115cm från underlaget

Fast placerad kortläsare

 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 115cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,85NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 76cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 75cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 110cm

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Bänk

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 170cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 40cm
 • Bänkens bredd är 150cm
 • Bänkens djup är 40cm

Klädskåp

 • Den fria ytans längd är 180cm
 • Den fria ytans bredd är 140cm
 • Klädskåpets djup är 55cm
 • Klädskåpets bredd är 25cm
 • Låset är placerat 80cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 170cm
 • Kroken är placerad 70cm från hörn

Spegel

 • Spegelns underkant är 10cm från golvet
 • Spegelns överkant är 210cm från golvet

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt vid dörr

 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 120cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 228cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 125cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 218cm
 • Längden är 218cm
 • 90cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 91cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,65NCS mot bakgrunden
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 115cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 87cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 87cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 60cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 86cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,85NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns inte
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Nödlarm på vägg är placerat 84cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 32cm från golv

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 20cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Behållare med lock finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Dusch

 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 210cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 120cm från golv
 • Blandaren är placerad 44cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 42cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns ryggstöd på duschstolen
 • Tvålen är parfymerad

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 75cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 90cm bred

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Behandlingsbänk

 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 60cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 90cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Dörren

 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Draghandtaget är placerat lodrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 42cm
 • Draghandtaget är placerat 95cm över golv
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 110cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 115cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Bastu

 • Bänkens sitthöjd är 44cm
 • Bänkens bredd är 375cm
 • Bänkens djup är 55cm
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 375cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 120cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Fast föremål i gångstråk

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Sittplats

 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 71cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28cm
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill

Trappa

 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 127cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,70NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,70NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Ledstången slutar 14cm innan nedersta delen.
 • Ledstångens kontrast är 0 45NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 20cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0,40NCS mot omgivningen

Ramp

 • Rampen lutar 4,3%
 • Lutningen på rampen är 6,5m lång
 • Rampen är 129cm bred
 • Rampen lutar 0% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstången slutar 37cm innan nedersta delen.
 • Ledstången sträcker sig 180cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 180cm
 • Minsta djupet är 120cm
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill

Ledstång på höger sida sett framifrån

 • Ledstångens höjd är 94cm
 • Ledstången slutar 40cm innan nedersta delen.
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,40NCS mot bakgrund

Trappa ner i vattnet

 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 200cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 22cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,45NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg

Lyftanordning

 • Vid förfrågan finns flyttbar lyftanordning

Hjälpmedel för aktivitet

 • Hjälpmedel för aktivitet finns på plats
 • Det finns möjlighet att låna hjälpmedel

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Bassängen

 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Vattenyta och djup

 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 120cm
 • Minsta djupet är 120cm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Uteplats

 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Ytans längd är 300m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Rökning på uteplats tillåtet
 • Askkopp finns

Spa-reception

Skriv ut

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Utskjutande föremål i gångstråk

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Dörrkontrast

Dörren öppnas automatiskt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Skylt på vägg

Utformning av väggskylt

Butikslokal

Hyllor finns

Klädstång

Bemannad kassa

Fast placerad kortläsare

Omklädningsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Omklädningsutrymmet

Bänk

Klädskåp

Krok

Spegel

Handikapptoalett

Skylt vid dörr

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nödlarm på vägg

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Toalettens utformning

Dusch

Dusch

Dusch

Behandlingsrum

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Behandlingsbänk

Bastu

Skriv ut

Dörren

Dörren

Enfärgad, bred markering över glasruta

Bastu

Bastu

Bassäng inomhus

Skriv ut

Inomhusmiljö

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Fast föremål i gångstråk

Sittplats

Bord

Trappa

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Enskilt steg

Ramp

Ledstången höger sida sett nerifrån

Bassängen

Vattenyta och djup

Ledstång på höger sida sett framifrån

Trappa ner i vattnet

Lyftanordning

Hjälpmedel för aktivitet

Bassäng utomhus

Skriv ut

Bassängen

Vattenyta och djup

Badstege ner i vattnet

Uteplats

Skriv ut

Slagdörr

Slagdörr öppnas manuellt

Uteplats

Uteplats