Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Araby Park Arena

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Höstvägen 5A
35247
Växjö
Telefon
+46 047043939
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Gångvägen till entrén

 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.35NCS mot underlag

Gångvägen

 • Gångvägens bredd är 2.7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1.3% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.7m
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2.7m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 12.51m
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 226cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.31NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 225cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.6% i längsriktning

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

 • Markeringen är placerad 155cm över golv
 • Markeringens färg är brun

Skrapgaller utanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Skrapgaller innanför dörr

 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning

Vindfångets passageöppning

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.31NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 183cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns visuellt, akustiskt utrymningslarm

Kaffeautomat

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 144cm

Kaffeautomaten

 • Lägsta höjd att nå för att välja dryck är 96cm över underlaget
 • Funktionen är placerad 134cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 95cm
 • Funktionens typ är tryckknapp
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktion som inte behöver vridas finns
 • Talad information finns inte för att välja dryck
 • Ljushetskontrasten där du ställer fram koppen, eller hämtar den, är 0NCS mot bakgrunden
 • Ytan där du ställer eller hämtar koppen är 71cm över underlaget
 • Information om att koppen är fylld ges inget
 • Information om vad varorna innehåller finns inte

Knappar

 • Markeringen är varken relief eller punktskrift
 • Knapparnas diameter är 5mm
 • Tryckmotstånd finns inte på knapparna
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges akustiskt
 • Kortaste avståndet mellan knappar är 40mm
 • Bekräftelse på att knappen har tryckts in ges inget

Användarinstruktioner

 • Instruktionens högsta placering på automaten är 114cm över underlaget
 • Instruktionens lägsta placering på automaten är 103cm över underlaget
 • Instruktionens textstorlek är 10mm
 • Instruktionens typ av text är enkelt typsnitt
 • Instruktionens ljushetskontrast är 0.52NCS mot bakgrunden
 • Instruktionen finns som text
 • Instructions that are easy to understand are finns
 • Automatens instruktioner finns på svenska

Betalfunktion

 • Myntinkastet är placerat 122cm från underlaget

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 99cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen

Bord - 3 st, 3 sittgrupper (tillh. 9 stolar)

 • Fri höjd under bordet är 62cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 64cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 30cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord - 2 st, 2 sittgrupper, vid soffor

 • Fri höjd under bordet är 45cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 49cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 103cm

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 12st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 114cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.11NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.17NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.44NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 26cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 33cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.44NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hiss

 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 22cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.06NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 145cm
 • Hisskorgens bredd är 107cm
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.06NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 70cm

Dörrkontrast

 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.44NCS mot dörrkarmen

Enfärgad, bred markering över glasruta

 • Markeringens underkant är placerad 111cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 120cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 21cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 4.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 92cm från golvet
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 58cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns inte

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.55NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.59NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.31NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 43cm
 • Draghandtaget är placerat 96cm över golv
 • Dörr öppnas alltid av personal

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 221cm
 • Längden är 270cm
 • 91cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 93cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.6NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 209cm från golvet
 • Kroken har höjden 63cm
 • Kroken är placerad 59cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Skötbordets höjd är 84cm
 • Skötbordets längd är 66cm
 • Skötbordets bredd är 65cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 101cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 136cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 63cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.62NCS mot bakgrunden

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Skylt på vägg

 • Underkanten på skylten är placerad 139cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.72NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.72NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 215cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0,5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är IR-system
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Ljudisolerade åskådarutrymmen med högtalare för ingående ljud finns inte

Teckentolkning

 • Det finns teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 115cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.36NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.09NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 38cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 100cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.32NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.32NCS
 • Trappans steg är 24cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Fasta sittplatser

 • Det finns 5st platser för rullstol
 • Rullstolsplatser finns fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • En gångyta är 91cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 101cm
 • Den fria ytan lutar 0.5% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.4% i sidled
 • Fri sikt vid räcke finns från höjden 108cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Teckentolkning

 • Det finns teckentolkning som kan beställas

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.08NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 0.5cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas alltid av personal

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 1 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 53cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen

Löst föremål i gångstråk

 • Det finns löst föremål i gångstråk

Sittplats - 11 st

 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Bord

 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 135cm
 • Fri bredd under bordet är 64cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.21NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 223cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är 300cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme

Bänk

 • Den fria ytans längd är 199cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 42cm
 • Bänkens bredd är 151cm
 • Bänkens djup är 74cm

Spegel

 • Spegelns underkant är 108cm från golvet
 • Spegelns överkant är 198cm från golvet

Krok

 • Kroken har höjden 135cm
 • Kroken är placerad 136cm från hörn
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Handikapptoalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.45NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 28cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 39cm
 • Draghandtaget är placerat 100cm över golv

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 206cm
 • Längden är 221cm
 • 78cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 91cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.62NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 91cm från golvet
 • Spegelns överkant är 212cm från golvet
 • Kroken har höjden 162cm
 • Kroken är placerad 160cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 99cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 26cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 50cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 83cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 45cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.68NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 18cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 70cm från golv

Dusch

 • Den fria ytans längd är 141cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är engreppsblandare med något annat än spak
 • Blandaren är placerad 124cm från golv
 • Blandaren är placerad 42cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch
 • Duschstolen är flyttbar
 • Sitthöjden på duschstolen är 44cm
 • Armstödet är fastmonterat
 • Det finns ryggstöd på duschstolen

Av- och påstigning med gångväg

Skriv ut

Gångvägen till entrén

Gångvägen

Passageöppningen

Ingång

Skriv ut

Slagdörren

Slagdörren

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående

Skrapgaller utanför dörr

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Skrapgaller innanför dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt

Vindfångets passageöppning

Vindfångets passageöppning

Tröskel

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Kaffeautomat

Kaffeautomaten

Knappar

Användarinstruktioner

Betalfunktion

Pälsbärande djur

Gångytan

Gångytan

Sittplats

Bord - 3 st, 3 sittgrupper (tillh. 9 stolar)

Sittplats

Bord - 2 st, 2 sittgrupper, vid soffor

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Hiss

Hiss

Hiss

Slagdörren

Dörrkontrast

Enfärgad, bred markering över glasruta

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Handikapptoalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Övrig toalett

Skylt på vägg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Toalettens utformning

Konsertsal (Blackbox)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Teckentolkning

Idrottssal

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Gångytan

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Fasta sittplatser

Platser för rullstol

Teckentolkning

Konferensrum (Mediarummet)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Löst föremål i gångstråk

Sittplats - 11 st

Bord

Omklädningsrum (2 st för herrar, 2 st för damer)

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Gångytan

Bänk

Spegel

Krok

Handikapptoalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm på vägg

Dusch

Dusch

Dusch