Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Evedals badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
L J Brandts väg 8
352 63
Växjö
Telefon
+46 470-410 00
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är ojämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 3m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0.1% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Hinder finns som korsar vägen

 • korsande stängsel finns i gångvägen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.63NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.06NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2.5cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 92cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.05NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 99cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.12NCS

Handikapptoalett

 • 116cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 72cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 231cm
 • Längden är 226cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.28NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177cm från golvet
 • Kroken har höjden 157cm
 • Kroken är placerad 46cm från hörn
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 125cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 61cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 64cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 46cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 71cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Beskriv gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 213m
 • Svängsrumsytans längd är 300m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 84cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 48cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.06NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har endast kran för kallvatten

Gemensamt utrymme utanför toaletter

 • Spegelns underkant är 121cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 106cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 87cm från hörn
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med sensor
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 214cm
 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.47NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 92cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 215cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.63NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.63NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är grus, sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är grus, sand

Strand

 • Flytbojens markering har kontrast 0NCS

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 16.6%
 • Lutningen på rampen är 4.23m lång
 • Rampen är 81cm bred
 • Rampen lutar 0.8% i sidled
 • Förankringen på rampen är löstagbar
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstången slutar 5cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 83cm
 • Ledstången slutar 5cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Bryggan

 • Landgångsbryggans bredd är 0.7m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0.08NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 2m
 • Vändytans fria längd är 300m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 300m

Passageöppning

 • Dörröppningens fria bredd är 135cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Omklädningsutrymmet

 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Hinder finns som korsar vägen

Toalett

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Beskriv gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toaletter

Slagdörr

Badplats

Skriv ut

Fristående skylt

Gångyta

Hundar

Stranden

Stranden

Strand

Ramp ner i vattnet

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Bryggan

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Passageöppning

Omklädningsutrymmet