Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Öjaby badplats

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Öjabyvägen 40
352 50
Växjö
Telefon
+46 470-608 02
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.6%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 70m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte

Gångytan

 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Gångytan lutar 0.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m

Passageöppningen

 • Passageöppningens fria bredd är 100cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot omgivande yta

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Toalett

 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 6,2%
 • Lutningens sträckning är 2m

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm

Slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 7cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Handikapptoalett

 • 30cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 42cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Bredden är 121cm
 • Längden är 188cm
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 141cm från golvet
 • Spegelns överkant är 175cm från golvet
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 25cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 61cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 41cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Enskilt steg

 • Stegets höjd är 20cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0NCS mot omgivningen

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,56NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 4cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Beskriv gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 1.35m
 • Svängrumsytan lutar 0.1% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 1.95m
 • Svängrumsytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn
 • Tvålen är inte tillgänglig
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Skylt vid dörr

 • Underkanten på skylten är placerad 93cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 134cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.7NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 195cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 136cm
 • Dörröppningens fria bredd är 60cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalett

 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

 • Gångvägens bredd är 1.15m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Belysning finns inte

Gångyta

 • Korsningens markering har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
 • Den fria ytans bredd är 3m

Hundar

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Stranden

 • Gångvägens yta fram till vattnet är sand
 • Gångvägens yta fram till bryggan är sand

Strand

 • Flytbojens markering har kontrast 0NCS

Ramp ner i vattnet

 • Rampen lutar 6.4%
 • Lutningen på rampen är 8m lång
 • Rampen är 98cm bred
 • Rampen lutar 1.6% i sidled
 • Rampens underlag är hårdgjord, ojämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Ledstången höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 85cm
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Alternativ lutning

 • Lutningen i längsriktning är 25.4%
 • Lutningens sträckning är 3m

Brygga

 • Bryggans kanter har ljushetskontrast 0NCS mot övriga bryggan
 • Vändytans fria bredd är 120m
 • Vändytans fria längd är 3m
 • Räcke på sidan fram till platsen för i- och uppstigning finns inte
 • Det finns inte trappor ner i vattnet vid flera olika vattendjup
 • Största bredd på glipa i bryggan är 60mm

Badstege ner i vattnet

 • Badstege finns ner i vattnet

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Lekaktiviteter

 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda
 • Lekaktiviteter som har tillgängliga och användbara alternativ: sandlåda

Gungan

 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1.4% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0.28NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Trappa

 • Trappan är rak
 • Trappan är 63cm bred
 • Trappans steg är 14cm djupa
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.04NCS
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Det finns inte kännbar markering under fribärande trappa
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan

Höger ledstång

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Vänster ledstång

 • Ledstångens höjd är 95cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns

Rutschkana i ställning

 • Vändytan lutar 2.6% i längsriktning
 • Vändytan lutar 1% i sidled
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0.06NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns inte intill aktivitet

Sandlåda i marknivå

 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Vändytan lutar 0.8% i sidled
 • Vändytan lutar 1.8% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter

Parkering och gångväg

Skriv ut

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående

Gångytan

Passageöppningen

Toalett

Skriv ut

Toalett

Alternativ lutning

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas manuellt

Handikapptoalett

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Övrig toalett

Enskilt steg

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Beskriv gemensamt utrymme

Skylt vid dörr

Slagdörr

Toalett

Badplats

Skriv ut

Stig utan särskild mötesplats

Gångyta

Hundar

Stranden

Stranden

Strand

Ramp ner i vattnet

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Ledstången höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån

Alternativ lutning

Brygga

Badstege ner i vattnet

Sittplats

Lekaktiviteter

Skriv ut

Lekaktiviteter

Gungan

Gungan

Trappa

Höger ledstång

Vänster ledstång

Rutschkana i ställning

Rutschkana i ställning

Sandlåda i marknivå