Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Växjö Teater

Hoppa över karta

Kontakt

Uppdaterad
Adress
Västergatan 11
352 31
Växjö
Telefon
+46 470 413 45
Synpunkter

Beskrivning av platsen du ska besöka

Skriv ut hela anläggningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 274cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Trappans steg är 13cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.3NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns inte
 • Trappans steg är 32cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstången på höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 20cm innan översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 36cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Hissen

 • Anropsknappen är placerad 76cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 300cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 135cm
 • Hisskorgens bredd är 89cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte

Slagdörren

 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

 • Markeringen är placerad 71cm över golv
 • Markeringens färg är svart

Slagdörren öppnas manuellt

 • Dörrstängare finns inte på dörren

Manöverpanelen i hissen

 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns inte placerat vid eller på manöverpanelen

Manöverpanelen i hissen

 • Översta knappraden är placerad 102cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 102cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 67cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte

Fristående skylt

 • Underkanten på skylten är placerad 106cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 224cm från underlaget

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 159cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 208cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.05% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 123cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.53NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 152cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 188cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Dörrmatta innanför dörr

 • Dörrmattan är tunn, lös

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 74cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.37NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.46NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 20s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.66NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Vindfångets slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 198cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 211cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 224cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.1% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.4% i längsriktning

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 118cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Rampen

 • Rampen lutar 18.3%
 • Lutningen på rampen är 86m lång
 • Rampen är 142cm bred
 • Rampen lutar 0.4% i sidled
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.14NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0.01NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

 • Ett avåkningsskydd är en kant

Slagdörren

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 103cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 101cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.53NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 146cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Disk med fast höjd

 • Höjden på disken är 106cm
 • Längden på disken är 155cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.28NCS

Glasruta

 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns tillgång till ledsagning

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån i passagen
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka

Kapprum

 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 213cm
 • Kroken har höjden 168cm

Sittplats

 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Spegel

 • Spegelns underkant är 10cm från golvet
 • Spegelns överkant är 224cm från golvet

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Skylt vid dörr

 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns inte på skylten

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 137cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm

Slagdörr öppnas med manöverdon

 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 81cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 121cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.22NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.15NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 32cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.15NCS

Handikapptoalettens utformning

 • Bredden är 220cm
 • Längden är 222cm
 • 108cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 87cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.04NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 88cm från golvet
 • Spegelns överkant är 177cm från golvet
 • Kroken har höjden 84cm
 • Kroken är placerad 70cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 104cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 67cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 4 gånger

Armstöd till höger sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande

Armstöd till vänster sett framifrån

 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 72cm

Armstöd

 • Avståndet mellan armstöden är 54cm

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 47cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.15NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak

Nödlarm

 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns

Nödlarm med sladd

 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns

Nödlarm på vägg

 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 115cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.51NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.51NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Ledstång höger sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 3cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Ledstång vänster sida sett nerifrån

 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 29cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 89cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.18NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.23NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 1cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Inomhusmiljö

 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 4 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm

Assistanshundar

 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen

Pälsbärande djur

 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet

Gångytan

 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 55cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen

Fasta sittplatser

 • Det finns 5st platser för rullstol
 • Totalt finns 222st sittplatser
 • Rullstolsplatser finns inte fördelade i lokalen
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 40cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen

Fri passage vid sittande personer

 • En gångyta är 72cm bred

Platser för rullstol

 • Den fria ytans bredd är 58cm
 • Den fria ytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.7% i sidled

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Syntolkning

 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas

Textbaserade evenemang

 • Vid textbaserade evenemang används textmaskin, digitala displayer

Podium

 • Podiets kant har ljushetkontrast 0.76NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns

Trappa

 • Trappan kompenseras av ingenting
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 71cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 23cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 23cm djupa
 • Det finns utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Åhörarplatser

 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen

Avsnittsbeskrivning

Skriv ut

Övrig toalett

 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet

Slagdörr

 • Dörröppningens fria bredd är 67cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg

Tröskel

 • Tröskelns höjd är 3cm

Slagdörr öppnas endast manuellt

 • Dörrhandtaget är placerat 10cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren

Gemensamt utrymme

 • Svängrumytans bredd är 201m
 • Svängrumsytan lutar 0.1% i bredd
 • Svängsrumsytans längd är 214m
 • Svängrumsytan lutar 0.7% i längsriktning
 • Gångytor är hårdgjord, jämn

Handfat

 • Överkanten på handfatet är 79cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.1NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har endast kran för kallvatten

Gemensamt utrymme utanför toalett

 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Spegelns underkant är 116cm från golvet
 • Spegelns överkant är 176cm från golvet
 • Torkmöjlighet finns 128cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 22cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte

Slagdörr

 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 213cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 216cm
 • Dörröppningens fria bredd är 47cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.33NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Dörrstängare finns inte på dörren

Toalettens utformning

 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.11NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har endast kran för kallvatten
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 4 gånger

Ingång

Skriv ut

Trappa

Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången på vänster sida sett nerifrån

Hissen

Hissen

Hissen

Slagdörren

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande

Slagdörren öppnas manuellt

Manöverpanelen i hissen

Manöverpanelen i hissen

Fristående skylt

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Dörrmatta innanför dörr

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr

Vindfångets slagdörr öppnas manuellt

Ingång (på byggnadens vänstra sida)

Skriv ut

Rampen

Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån

Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån

Slagdörren

Slagdörren

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Biljettkassa

Skriv ut

Disk med fast höjd

Glasruta

Entréhall

Skriv ut

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Kapprum

Sittplats

Spegel

Handikapptoalett - Tillgänglig toalett (på entréplan)

Skriv ut

Skylt vid dörr

Slagdörr

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon

Slagdörr öppnas med manöverdon

Handikapptoalettens utformning

Armstöd till höger sett framifrån

Armstöd till vänster sett framifrån

Armstöd

Handfat

Nödlarm

Nödlarm med sladd

Nödlarm på vägg

Nivåskillnader inomhus

Skriv ut

Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån

Ledstång vänster sida sett nerifrån

Teatersalong

Skriv ut

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Inomhusmiljö

Assistanshundar

Pälsbärande djur

Gångytan

Fasta sittplatser

Fri passage vid sittande personer

Platser för rullstol

Åhörarplatser

Syntolkning

Textbaserade evenemang

Podium

Trappa

Åhörarplatser (balkong plan 2 & 3)

Skriv ut

Åhörarplatser

Toalett inomhus (källarplan)

Skriv ut

Övrig toalett

Slagdörr

Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt

Gemensamt utrymme

Handfat

Gemensamt utrymme utanför toalett

Slagdörr

Toalettens utformning